Budżet partycypacyjny – trwa zgłaszanie projektów

budzetpBudżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Najpierw mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań/projektów, które następnie zostaną poddane pod głosowanie wszystkich mieszkańców. Tym samym mieszkańcy współtworzą budżet miasta współdecydując o określonej puli środków publicznych.

Zarząd Dzielnicy Ursus wyznaczył 0,5% z budżetu dzielnicy na 2015 rok w ramach budżetu partycypacyjnego. Kwota ta wynosi 640 906 złotych. Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w Ursusie zaproponował, aby wyznaczoną kwotę przeznaczyć na projekty dla całej dzielnicy. Oznacza to, że w ramach budżetu partycypacyjnego będzie można zgłaszać projekty na łączną kwotę 640 906 złotych.

Etap realizacji budżetu partycypacyjnego w dzielnicach 
(od 20 stycznia do 15 lipca 2014 roku) 

  • 20 stycznia 2014 r. dzielnice ogłaszają rozpoczęcie budżetu partycypacyjnego i podają do wiadomości szczegółowy harmonogram dalszych działań wypracowany przez Zespół ds. BP i skonsultowany z mieszkańcami
  •  od 20 stycznia do 9 marca 2014 r. zgłaszanie projektów przez mieszkańców (możliwość poprawienia projektu i uzupełnienia braków jeżeli zostanie zgłoszony do 16 lutego)
  • od 16 lutego do 4 maja 2014 r. weryfikacja formalna zgłoszonych projektów przez urzędy dzielnic
  • od 5 do 11 maja 2014 r. przekazanie listy projektów do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego i weryfikacja projektów przez Zespół
  • od 11 do 25 maja 2014 r. wybór projektów pod głosowanie przez projektodawców (preselekcja)
  • od 25 maja do 15 czerwca 2014 r. dyskusje na temat złożonych projektów po preselekcji
  • od 20 do 30 czerwca 2014 r. głosowanie na projekty
  • od 1 do 15 lipca 2014 r. podsumowanie wyników głosowania
  • 15 lipca 2014 r. ogłoszenie wyników głosowania.

Więcej informacji na temat budżetu partycypacyjnego:
1. www.twojbudzet.um.warszawa.pl
2. Formularz zgłaszania projektu – dzielnica Ursus
3. Budżet partycypacyjny – strona Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Anna Lewandowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.