Historia jednej ulicy

W ostatnim czasie rozpoczął się ruch na ulicach, związany z pracami remontowymi, w wielu miejscach w Dzielnicy Ursus. Niektóre prace były oczekiwane, bo stan ulic tego wymagał, lecz przynajmniej w jednym przypadku realizacja inwestycji drogowej szczerze ucieszyła. Rzecz dotyczy remontu- wymiany chodnika w ulicy Królowej Bony na osiedlu Gołąbki.

Należy wiedzieć, ze na terenie Dzielnicy Ursus sieć dróg ma różnych zarządców. Za stan części dróg odpowiada Dzielnica Ursus, za inną część Miasto stołeczne Warszawa (konkretnie Zarząd Dróg Miejskich), a za drogę ekspresową wraz z dojazdami Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Najłatwiej jest dbać o drogi będące w zarządzie Dzielnicy Ursus. Proces decyzyjny jest najkrótszy. Zauważone potrzeby w zakresie napraw lub remontów, są realizowane w wyniku decyzji Zarządu Dzielnicy, przez odpowiednią komórkę Urzędu Dzielnicy (Wydział Infrastruktury). Łatwiej w przypadku tych ulic jest reagować Radnym Dzielnicy, którzy regularnie spotykają się z Burmistrzami Dzielnicy, na posiedzeniach Komisji lub sesjach Rady Dzielnicy Ursus. Przekazywane tam uwagi są w dużej części uwzględniane, a ulice i chodniki systematycznie naprawiane.

Dużo trudniejsza jest droga od pomysłu do realizacji, w przypadku gdy interwencji wymaga stan drogi będącej w zarządzie Miasta, czyli bezpośrednio podlegającej Zarządowi Dróg Miejskich. Komórka ta jest nadzorowana bezpośrednio przez Prezydenta i Radę Miasta St. Warszawa, ma swój własny plan i budżet. Zgłoszenie konieczności naprawy takiej drogi na forum Rady Dzielnicy, jest przekazywane do Zarządu Dróg Miejskich. Tam jest rozpatrywane, a na decyzję stosunkowo niewielki wpływ mają władze Ursusa. Jednak jak się okazuje „kropla drąży skałę”…

Od początku kadencji tj. od grudnia 2014 roku nieustannie i systematycznie, jako Radny Dzielnicy składałem interpelacje w sprawie remontu ulicy Bony (na przestrzeni 3 lat łącznie 12 razy).

Ulica ta jest jedną z najważniejszych i najbardziej uczęszczanych ulic osiedla Gołąbki. Przy tej ulicy znajdują się min. park wraz z placem zabaw dla dzieci, kapliczka przy której odprawiane są cykliczne nabożeństwa oraz trzy osiedla domków jednorodzinnych, tzw. szeregowców. Dodatkowo ulica Bony jest jedną z głównych dróg dojazdowych, dla mieszkańców osiedla Gawra II i III. Powoduje to duże natężenie ruchu samochodowego, a jednocześnie służy wielu mieszkańcom jako droga do szkoły, pracy (dojście do przystanków autobusowych na ul. Orłów Piastowskich i ul. Warszawskiej) oraz licznie spacerujących na i z placu zabaw rodzin z dziećmi.

Niestety ulica Bony jest należycie wykonana jedynie na odcinku od ulicy Orłów Piastowskich do ulicy Przemysława. W dalszej jej części w kierunku zachodnim, brakuje odwodnienia deszczowego, co powoduje ciągłe zaleganie dużych kałuż, a przy parku i placu zabaw dla dzieci powstanie małego stawiku – bajorka, który nie znika praktycznie przez cały rok.

Od ul. B. Krzywoustego do granic miasta, ul Bony jest wąska, tak że ciężko jest minąć się samochodom, oraz nie ma tam chodnika. Prowadzi to do wielu niebezpiecznych sytuacji, szczególnie w godzinach nocnych, gdy tą częścią ulicy poruszają się piesi.

 

Największym problemem w tej ulicy był chodnik. W części pomiędzy ul. Przemysława i Koronacyjną, chodnik zbudowany był z małych i zniszczonych płytek chodnikowych i był w fatalnym stanie. W nawierzchni było pełno dziur, płytki odstawały i ruszały się, co stwarzało niebezpieczeństwo dla często przechodzących tym chodnikiem dorosłych i dzieci, szczególnie w połączeniu z zalegającą na tym odcinku wodą.

Na większość interpelacji wysyłanych do Miasta Warszawy, odpowiedź była mniej więcej taka sama: „W planach ZDM nie ma remontu ww. ulicy, w dzielnicy Ursus priorytetem ZDM są inne drogi, na bieżąco stan chodnika jest monitorowany, a uszkodzenia są naprawiane…” itd.

Dlatego z dużym zadowoleniem przyjąłem fakt, że po 3 latach starań Zarząd Dróg Miejskich przekazał pismem z dnia 27.04.2018r. decyzję w sprawie wymiany chodnika w ulicy Bony, z  terminem wykonania prac wyznaczonym na 15.08.2018r. Cieszy, że chodnik wreszcie będzie spełniał standardy bezpieczeństwa, nie mówiąc już o walorach estetycznych okolicy placu zabaw dla dzieci.

Kolejnym etapem prac w ww. ulicy powinno być wykonanie odwodnienia (podłączenie do oddanej w ostatnim czasie kanalizacji deszczowej w ul. Zaczarowanej Dorożki) a w końcu wykonania nowej nawierzchni ulicy. I tu też czeka nas dobra informacja. Obecnie trwają uzgodnienia pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich a Dzielnicą Ursus, w celu wykonania projektu odwodnienia w ul. Bony.

Może się jednak okazać, że dopilnowanie zadania dokończenia remontu w ulicy Bony, spocznie już na nowo wybranych Radnych Dzielnicy Ursus. Ze swojej strony zapewniam, że jeśli z woli wyborców zostanę wybrany Radnym Dzielnicy na kolejną kadencję z listy Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie, będę nadal konsekwentny w działaniu, tak by doprowadzić ulicę Królowej Bony do stanu finalnego, w pełni odpowiadającemu zaszczytnej nazwie ulicy.

Adam Chmielewski
                                                               Radny Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, SO. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.