Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania radnych Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie składane podczas sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na które udzielono odpowiedzi pisemnej:

 • W sprawie sfinansowania koncertu w wykonaniu Zespołu Reprezentacyjnego wojska Polskiego poświęconego św. Janowi Pawłowi II (2017-06-26)
  [interpelacja][odpowiedź]
 • W sprawie co będzie się mieściło w budynku po dawnej telekomunikacji na Osiedlu Niedźwiadek (2017-04-20)
  [zapytanie][odpowiedź]
 • W sprawie naprawy, wymiany, uszczelnienia studzienki – klapy na skrzyżowaniu Bohaterów Warszawy – Rakietników (2017-04-20)
  [interpelacja][odpowiedź]
 • W sprawie wykonania sygnalizacji świetlnej przy ul. Warszawskiej i ul. W. Hermana (na wysokości Galerii Gawra) (2017-04-20)
  [interpelacja][odpowiedź]
 • W sprawie remontu ul. Bony 92017-04-20)
  [interpelacja][odpowiedź]
 • W sprawie podjęcia działań w celu zorganizowania (wybudowania) miejsc parkingowych dla samochodów przy stacjach PKP Warszawa Ursus gołąbki oraz Warszawa Ursus Północny (2017-04-20)
  [interpelacja][odpowiedź]
 • W sprawie podjęcia stosownych działań, w celu zapewnienia dogodnego połączenia obszaru osiedla Gołąbki z cmentarzem parafialnym Parafii Św. Jana Ewangelisty
  (2017-04-20)
  [interpelacja][odpowiedź]
 • W sprawie fatalnego stanu skrzyżowania ul. Królów Polskich i Zaczarowanej Dorożki (2017-03-02)
  [interpelacja] [odpowiedź]
 • W sprawie naprawy/sprawdzenia klapy od studzienki kanalizacyjnej na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Warszawy z ul. Rakietników (2017-03-02)
  [interpelacja] [odpowiedź]
 • W sprawie naprawy chodnika w ul. Bony oraz naprawy dziury w ul. Przemysława na wysokości przedszkola (2017-03-02)
  [interpelacja] [odpowiedź]
 • W sprawie remontu chodnika przy ul. Keniga 17 (2017-03-02)
  [interpelacja] [odpowiedź]
 • W sprawie inwestycji przy ul. Zaczarowanej Dorożki (2016-10-13)
  [zapytanie] [odpowiedź]
 • W sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Warszawskiej przed skrzyżowaniem z ul. Orląt Lwowskich na wysokości Gimnazjum 133 (2016-10-13)
  [zapytanie] [odpowiedź]
 • W sprawie uczczenia 100 rocznicy Objawień Fatimskich poprzez zorganizowanie koncertu (2016-10-13)
  [interpelacja] [odpowiedź]
 • W sprawie remontu chodnika na ul. Bony pomiędzy ulicami Zaczarowanej Dorożki a Przemysława (2016-10-13)
  [interpelacja] [odpowiedź]
 • W sprawie ponownego rozważenia poprawy uliczek znajdujących się w ciągu chodnika przy ul. Wojciechowskiego w ramach wyrównywania barier architektonicznych (2016-09-15)
  [interpelacja] [odpowiedź]
 • W sprawie zapewnienia właściwej komunikacji z nowo budowaną szkołą przy ulicy Dzieci Warszawy 42 (2016-09-15)
  [interpelacja] [odpowiedź]
 • W sprawie znaku „zakazu zatrzymywania się i postoju” na chodniku przy ul. Warszawskiej naprzeciwko wjazdów na bazarek przy ul. Gierdziejewskiego (2016-09-15)
  [zapytanie] [odpowiedź]
 • W sprawie braku koszy na śmieci (2015-01-15)
  [zapytanie] [odpowiedź]
 • W sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy ul. Orłów Piastowskich oraz ul. Warszawska (2015-01-15)
  [interpelacja] [odpowiedź 1] [odpowiedź 2]