Jak głosować – wybory samorządowe 2014

zoltaW najbliższą niedzielę 16 października odbędą się  wybory samorządowe. W Warszawie mieszkańcy będą głosowali na radnych: dzielnic, miasta, sejmiku województwa oraz na prezydenta miasta. W niedzielnych wyborach każdy wyborca otrzyma cztery karty do głosowania. Ich kolory będą się różnić w zależności od szczebla samorządu terytorialnego. 

 Kolory kart do głosowania:
– Karta do Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy będzie koloru żółtego.
– Karta biała posłuży do wyboru członków do Rady m.st. Warszawy.
– Karta do Sejmiku Województwa będzie koloru niebieskiego.
– Karta koloru różowego – posłuży do wyboru prezydenta miasta.

zoltabialaniebieskarozowa

 

 

 

 

 

Na każdej karcie wyborca może wskazać tylko jednego kandydata. Głos ważny to dwie przecinające się linie w kratce po lewej stronie, przy nazwisku konkretnego kandydata.

Aby zagłosować, do lokalu wyborczego należy wziąć ze sobą dokument tożsamości.

Lokale wyborcze otwarte będą od godziny 7.00 do 21.00. Prawo głosowania przysługuje obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat. Możemy głosować wyłącznie w miejscu stałego zamieszkania.

Anna Lewandowska

Szanowni Pań stwo!
Dotychczasowy nasz wspólny dorobek uzyskany przy wię kszościowym udziale STOWARZYSZENIA OBYWATELSKIEGO w Ursusie uwiarygadnia nasz program, który wykonamy, jeżeli Pań stwo wyrażą taką wol ę 16 listopada 2014 r. 

Zapraszamy na stronę www.kwsoursus.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.