Kadencja 2014-2018

Ukonstytuowanie się Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
powołanie składów osobowych komisji,
oraz wybór przewodniczących i wiceprzewodniczących.

KADENCJA 2014 – 2018

8 grudnia 2014 r. odbyła się I sesja Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zwołana przez Panią Prezydent m.st. Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz. Głównym punktem sesji była Uchwałą nr 1/I/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Uchwała stwierdza wybór radnego Pana Henryka Linowskiego na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Na tej samej sesji podjęto Uchwałę nr 2/I/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Radny Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie Paweł Dilis został wybrany na tę funkcję.

8 grudnia 2014 r. podjęto również uchwały:

– Uchwała nr 4/I/2014 w sprawie powołania Zastępców Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. W tajnym głosowaniu Zastępcami Burmistrza zostali wybrani: 

1. Pan Wiesław Krzemień – radny Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie
2. Pan Kazimierz Stenik – członek Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie

22 grudnia 2014 r. odbyła się II sesja. Podjęto na niej uchwały:

– Uchwałę nr 7/II/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy został radny Tomasz Dąbrowski – członek Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie.

– Uchwałę nr 9/II/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy został Piotr Adamus – radny Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie.

– Uchwałę nr 11/II/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Przewodniczącą Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy została Wanda Kopcińka – radna Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie.

– Uchwałę nr 12/II/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Kultury Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Wiceprzewodniczącym Komisji Kultury Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy został Adam Chmielewski – radny Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie.

 15 stycznia 2015 r. odbyła się III sesja, na której podjęto m.in.:

– Uchwałę nr 14/III/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Wiceprzewodniczącą Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy została Anna Lewandowska – radna Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie.

 Członkowie Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Wiesław Krzemień
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
   
   

 

   
Kazimierz Sternik ks
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

   
   

Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Klub Radnych Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie

Henryk Linowski
Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

członek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
członek Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych


   
pd
Paweł Dilis
Prezes Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

członek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
   

 

   
Piotr Adamus Piotrpa Adamus
Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
członek Komisji Rewizyjnej członek Komisji Rewizyjnej
   

 

 

   
ach
Adam Chmielewski Adam Chmielewski
Wiceprzewodniczący Komisji Sportu i Spraw Społecznych

członek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
członek Komisji Oświaty członek Komisji Oświaty

 

      
fotodtTomasz Dąbrowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Oświaty
członek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
członek dzielnicowego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego jako przedstawiciel Klubu Radnych SOwU (od 2017) członek dzielnicowego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego jako przedstawiciel Klubu Radnych SOwU (od 2017)

   
Irena Jarzębak
członek Komisji Oświaty
członek Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
 
  Radna od września 2017 r.
   
   
Wanda Kopcińska
Przewodnicząca Komisji Oświaty

członek Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
członek Komisji Mieszkaniowej 

   
   

ahlAnna Lewandowska Anna Lewandowska
Wiceprezes/skarbnik Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie
Wiceprzewodnicząca Komisji Mieszkaniowej

członek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
członek Komisji Oświaty
członek dzielnicowego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego jako przedstawiciel Klubu Radnych SOwU (2015-2017) członek dzielnicowego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego jako przedstawiciel Klubu Radnych SOwU (2015-2017)