Komisja GPiK – MPZP rejonu ulicy Tynkarskiej

W dniu 1 marca odbyła się Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, która była kontynuacją Komisji z dnia 26 lutego 2013 r. Głównym punktem było omówienie projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Tynkarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem terenu znajdującego się przy ul. Dzieci Warszawy 42.

W dniu 26 lutego w Komisji uczestniczyli projektanci z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, którzy szczegółowo omówili zmiany wprowadzone w projekcie planu po jego wyłożeniu. Wyłożenie projektu planu miało miejsce w maju.  Zgłaszanie uwag zakończyło się 27.06.2012 r. Na podstawie uwag, z którymi można zapoznać się na stronie: http://bip.warszawa.pl/ przygotowano projekt planu, który zostanie ponownie wyłożony.
Na Komisji zarówno w dniu 26 lutego jak i 1 marca obecni byli pełnomocnicy właścicieli działek 160/2 i 160/4. Obie nieruchomości położone przy ul. Dzieci Warszawy 42, stanowiące działkę ewidencyjną nr 160/4, z obrębu 2-11-08, o powierzchni 22937 m2 i zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego dla m.st. Warszawy, IV Wydział Cywilny, z dnia 7 marca 2012 r., powinny zostać wydane spadkobiercom.
Są to szczególnie ważne tereny dla Dzielnicy Ursus ze względu na przeznaczenie – cele oświatowe. Na działce nr 160/2 dodatkowo znajduje się plac zabaw, z którego korzystają dzieci mieszkające w tym rejonie.
Dzielnica dołoży wszelkich starań, aby ten teren zachował swoje przeznaczenie z jednoczesnym uszanowaniem własności prywatnej. Należy jednak pamiętać, że decyzję związaną z ostatecznym projektem Planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej podejmie Rada Warszawy m.st. Warszawy. Radni Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej przy jednym głosie wstrzymującym się postanowili nie wnosić żadnych uwag do przedstawionej przez projektantów w dniu 26 lutego propozycji zmian. Nowy projekt planu w/w rejonu w części spełnia oczekiwania spadkobierców.

Szczegóły projektu planu  [pierwsze wyłożenie] dostępne są na stronach  internetowych  m.st. Warszawy:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Mpzp_rejonu_Tynkarskiej_wylozenie.htm

Rysunek planu (9,5 MB)http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/03A7A206-36CE-4E3F-BF69-14675FF0F799/861914/mpzp_Tynkarska_rysunek_planu.jpg

Tekst projektu planu: http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/03A7A206-36CE-4E3F-BF69-14675FF0F799/861913/mpzp_Tynkarska_tekst_planu.pdf

Anna Lewandowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Edukacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.