Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ursusie

szkola016 marca 2014 r. Rada m.st. Warszawy pozytywnie przyjęła Uchwałę Nr LXXVII/1978/2014 w sprawie przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2014 r. VI Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 42 w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 42 w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. 
Jak czytamy w uzasadnieniu Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. Nr 205, poz. 1206 z późn. zm.) wprowadzająca zmiany w szkolnictwie zawodowym, wymusza zmianę struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

Aktualnie w skład Zespołu Szkół nr 42 w Warszawie przy ulicy Dzieci Warszawy 42 wchodzą następujące szkoły: Technikum nr 8, Zasadnicza Szkoła nr 37 oraz VI Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy organ prowadzący dotychczasowe dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. może je przekształcić w liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

Mając na uwadze umożliwienie absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej kontynuacji nauki oraz słuchaczom kursów zawodowych uzupełnienie wykształcenia na poziomie ogólnokształcącym i zdobycie tytułu technika podjęto zamiar przekształcenia VI Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

Obecnie VI Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące nie posiada uczniów. Dlatego też, nie występuje ustawowy obowiązek zapewnienia uczniom możliwości kontynuowania kształcenia w innej szkole oraz obowiązek informowania uczniów o zamiarze likwidacji szkoły.

Warto dodać, że Uchwała ma pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych. Utworzenie liceum dla dorosłych to ponadto umożliwienie kontynuacji nauki absolwentom zasadniczej szkoły zawodowej, a słuchaczom kursów zawodowych pozwoli na uzupełnienie wykształcenia na poziomie ogólnokształcącym – zdobycie tytułu technika.

Szacunkowy koszt podjęcia uchwały wynosi ok. 1500,00 zł i obejmuje wymianę pieczęci oraz tablic. Środki na ten są zabezpieczone w budżecie Zespołu Szkół nr 42 w Warszawie na 2014 rok.

Podjęcie uchwały nie powoduje skutków finansowych dla realizacji WPF.

 Anna Lewandowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Edukacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.