„Mała matura” w gimnazjum?

W dniach 7, 8, 9 grudnia uczniowie klas III wszystkich gimnazjów naszej Dzielnicy przystąpili do próbnego egzaminu. Udział w egzaminie nie był obowiązkowy. Egzamin gimnazjalny w tym roku szkolnym będzie przeprowadzony na nowych zasadach, a tegoroczni gimnazjaliści to pierwszy rocznik, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową.

Nowy egzamin gimnazjalny będzie składał się z takich samych 3 części jak dotychczas, czyli z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z zakresu języka obcego nowożytnego, ale każda z części egzaminu będzie miała inną strukturę. Najistotniejsza zmiana dotyczy podziału każdej części egzaminu na dwie grupy zadań , a także czasu trwania części pierwszej i drugiej egzaminu. Po raz pierwszy wyodrębniono zadania z języka polskiego i matematyki. Wiedza i umiejętności zostaną ocenione z tych przedmiotów osobno. Również po raz pierwszy uczniowie egzamin z języka obcego nowożytnego napiszą na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym, jednak wynik testu z języka obcego  na poziomie rozszerzonym będzie liczony w czasie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych  dopiero od roku szkolnego 2018/2019.
Przebieg egzaminu w związku z wprowadzonymi zmianami diametralnie różni się od dotychczasowego. Część humanistyczną rozpocznie test z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (60 minut). Po 45 minutowej przerwie uczniowie przystąpią do egzaminu z zakresu  języka polskiego, który będzie trwał 90 minut. Podobny przebieg ma część matematyczno-przyrodnicza. Test jest z zakresu przedmiotów przyrodniczych  (biologia,  chemia, fizyka, geografia) będzie trwał 60 minut, a po 45 minutowej przerwie rozpocznie się test z zakresu matematyki (90 minut). W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego każdy poziom uczniowie będą pisali  przez 60 minut również z 45 minutową przerwą. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać odpowiednio przedłużony, jednak nie więcej niż o 45 minut.
Kolejna zmiana, która dotyczy tegorocznego egzaminu to odejście przy ocenianiu prac od sprawdzania według tzw. Klucza na rzecz oceniania holistycznego. Ocenianie holistyczne odwołuje się do umiejętności syntetycznego myślenia. W związku z tym na egzaminie pojawi się więcej zadań otwartych zarówno krótkiej odpowiedzi  jak i rozszerzonej. Dzięki temu nie ogranicza się swobody wypowiedzi ucznia, a przy ocenianiu brany będzie pod uwagę sposób myślenia i skuteczność w dojściu do rozwiązania.

Mimo, że zmienił się przebieg egzaminu bez zmian pozostaje maksymalna liczba punktów, które uczeń może zdobyć i wynosi 100.

Dla gimnazjalistów to poważny sprawdzian wiedzy i umiejętności, który ma znaczenie przede wszystkim przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, a więc dalszej drogi kształcenia. Nasi gimnazjaliści mają za sobą pierwszą próbę. W kwietniu zmierzą się z nawą formułą egzaminu. Wszystkim życzymy, aby pozostały do egzaminu czas wykorzystali najefektywniej w myśl słów Paulo Coelho: „Jest tylko jeden sposób nauki – poprzez działanie.”  

Anna Lewandowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.