Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Czechowice

W dniu 3 kwietnia 2012 r. odbyło się połączone posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus, na którym architekci przedstawili projekt miejscowego planu zagospodarowania osiedla Czechowice. Zaprezentowanie na Komisjach planu staje się okazją do uzgodnień, a w przyszłości opiniowania.
Już w roku 2004 Rada m. st. Warszawy podjęła Uchwałę XXXII/701/2004 z dnia 24 czerwca w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Czechowic. Plan obejmuje obszar ograniczony:

  • od północnego-wschodu: linią kolejową Warszawa-Pruszków,
  • od wschodu: wschodnią linią rozgraniczająca ul. Kajetańskiej, wschodnią linią rozgraniczającą ul. Regulskiej, północną linią rozgraniczającą ul. Kompanii „Kordian”, wschodnią linia rozgraniczającą ul. Ochockiej, północną linią rozgraniczającą ul. Robinii, wschodnią linią rozgraniczającą ul. Szomańskiego,
  • od południa: granicą z gminą Michałowice,
  • od zachodu: granicą z gminą Piastów.

Zgodnie z uchwalonym przez Radę m.st. Warszawy studium obszar Czechowic zawiera dwie funkcje: usługową i mieszkaniową jednorodzinną oraz wielorodzinną.
Najważniejsze założenia projektowe prezentowane przez architektów dla tego obszaru to:

  • wykształcenie węzła przesiadkowego PKP Niedźwiadek,
  • połączenie z osiedlem Niedźwiadek,
  • utworzenie centrum lokalnego.

Wyłożenia planu możemy spodziewać się za 3 miesiące, architekci podkreślili jednak, że nie jest to termin ostateczny.
Obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Czechowice:

Według stanu na 31 stycznia 2012 r. w Dzielnicy Ursus obecnie opracowywane są następujące plany zagospodarowania przestrzennego:


Anna Lewandowska
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.