Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej (Ursus, Włochy) – wyłożenie

W dniu 5 czerwca odbyła się Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, na której omówiony został projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Poprzemysłowych w rejonie ul. Tynkarskiej. W Komisji uczestniczyli projektanci z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, którzy szczegółowo omówili wyłożony od 7 maja Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w/w terenu.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy z planem można zapoznać się w dniach od 7 maja 2012 r. do 6 czerwca 2012 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki (PKiN), pl. Defilad 1, piętro XVII, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Dyskusja publiczna odbyła się 25 maja 2012 w PKiN.

Po uchwaleniu przez Radę Warszawy plan stanie się prawem miejscowym.

Szczegóły planu  są dostępne na stronach  internetowych  m.st. Warszawy:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Mpzp_rejonu_Tynkarskiej_wylozenie.htm

Rysunek planu (9,5 MB): http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/03A7A206-36CE-4E3F-BF69-14675FF0F799/861914/mpzp_Tynkarska_rysunek_planu.jpg

Tekst projektu planu: http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/03A7A206-36CE-4E3F-BF69-14675FF0F799/861913/mpzp_Tynkarska_tekst_planu.pdf

Uwagi do projektu można składać do 27 czerwca 2012 r.

Anna Lewandowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.