Modernizacja skweru wokół pomnika Prezydenta S. Wojciechowskiego

JpegPodczas październikowej Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej radni zapoznali się z projektem modernizacji obszaru wokół pomnika Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego – Osiedle Niedziwadek. W związku z planowaną inwestycją Wydział Ochrony Środowiska wystąpił do komisji z prośbą o opinię w sprawie „przesunięcia” głazu, znajdującego się na skwerze zieleni przy ul. Wojciechowskiego/Orląt Lwowskich. Komisja pozytywnie zaopiniowała złożony wniosek.

WOŚ środki na budowę skweru pozyskał z Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. Koszt inwestycji to kwota 427 658,34 zł. Wspomniany teren zajmuje łączną powierzchnię ponad 1500 m2. Przesunięcie pomnika o ok. 15 metrów w kierunku skrzyżowania ulic Orląt Lwowskich/Wojciechowskiego zapewni powierzchnię do zagospodarowania. Wpłynie to dodatkowo również na lepsze wyeksponowanie miejsca pamięci. Prace planowane są na pierwszą połowę roku 2016.

W ramach realizacji zadania planowane jest:
– rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,
– karczowanie i przesadzanie drzew, krzewów,
– formowanie, kształtowanie terenu,
– budowa alejek pieszych oraz placu wypoczynkowego,
– budowa murku oporowego,
– „przesunięcie” elementu małej architektury – głazu na postumencie (ok. 15m),
– wymiana dwóch latarni ulicznych na latarnie parkowe,
– wyposażenie w ławki, kosze na śmieci,
– montaż wygrodzeń tymczasowych,
– prace ogrodnicze (nasadzenia drzew, krzewów, pnączy, bylin, założenie trawników),
– pielęgnacja roczna nowych nasadzeń.

Modernizacja skweru nie obejmuje terenu parkingu znajdującego się wokół skweru i nie wpłynie na liczbę miejsc postojowych.

Anna Lewandowska

[fot. A. Lewandowska]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.