Nowe inwestycje – plany na najbliższe 3 lata

inwestycjePodczas Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, która odbyła się 24 sierpnia omówione zostały m.in.  projekty uchwał dotyczące nowych zadań inwestycyjnych.
1. Budowa mieszkań komunalnych z oddziałami przedszkolnymi i pomieszczeniami domu kultury w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

misNowy budynek komunalny ma powstać na działce, na której obecnie znajduje się D.K. Miś. W bieżącym roku budżetowym na zadanie przeznaczone zostanie 200 000,00 zł. Kwota niezbędna jest do przygotowania projektu funkcjonalnego budynku, który oprócz lokali mieszkalnych zaspokoi potrzeby kulturalne przede wszystkim mieszkańców oś. Niedźwiadek oraz uatrakcyjni ofertę nowego domu kultury. Inwestycja jest uzasadniona również z uwagi na ciągły niedobór usług przedszkolnych dla dzieci. Na czas budowy działającym instytucjom zapewnione zostanie lokum zastępcze.
Łączna wysokość niezbędna do realizacji zadania inwestycyjnego wynosi 22 650 000,00 zł (rok 2015 – 200 000,00 zł; rok 2016 – 6 000 000,00 zł; rok 2017 – 10 000 000,00 zł; rok  2018 – 6 450 000,00 zł).

2. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Ryżowej/Dzieci Warszawy. To również nowe zadanie inwestycyjne, którego realizacja wpłynie na poprawę niewystarczających zasobów oferty edukacyjnej na terenie dzielnicy i pozwoli przygotować się na przyjęcie trzylatków do przedszkoli.
Przedszkole planowane jest na 8 oddziałów dla 200 dzieci w wieku 3 – 5 lat. Każdy oddział będzie liczył 25 dzieci.
Budynek szkoły podstawowej będzie przeznaczony na przyjęcie ok. 1 000 uczniów dwóch etapów edukacyjnych: 0 – III oraz IV – VI.
Planowany budynek gimnazjum będzie szkołą  12-sto oddziałową dla ok. 300 uczniów. Budynek dla gimnazjum będzie  przystosowany do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych w tym niepełnosprawnych ruchowo.
Łączna wysokość niezbędna do realizacji tego zadania wynosi 40 000 000,00 zł (rok 2015 – 100 000,00 zł; rok 2016 – 4 000 000,00 zł; rok 2017 – 15 000 000,00 zł; rok 2018 – 20 700 000,00 zł).
W tym miejscu brana jest również pod uwagę budowa żłobka. Wybudowanie żłobka to dodatkowy koszt szacowany na ok. 6 mln. zł.

Oba projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.

Anna Lewandowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.