Nowe władze Stowarzyszenia Obywatelskiego

zso1mW dniu 28 września 2016 r., odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenie Obywatelskiego w Ursusie. W zebraniu uczestniczyło 82 członków SOwU. Przedstawione zostały sprawozdania Zarządu za okres od 24.06.2014 r. do 30.09.2015 r. oraz od 30.09.2015 r. do 28.09.2016 r. oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania zostały przyjęte i udzielono absolutorium członkom Zarządu. Odbyły się wybory do Zarządu na kadencję 2016-2018. W wyniku głosowania zostali wybrani nowi członkowie Zarządu.

ZARZĄD Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie
Paweł Dilis – prezes
Anna Lewandowska – wiceprezes, skarbnik
Paweł Wyrzykiewicz – sekretarz
Bogusław Łopuszyński – członek
Adriana Porowska – członek

Komisja Rewizyjna
Piotr Adamus – przewodniczący
Wojciech Skorupski – wiceprzewodniczący
Paweł Kocięcki – członek

zso1m

Na zdjęciu: (od lewej) dr Henryk Linowski – Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus, Adriana Porowska – członek Zarządu SOwU, Wiesław Krzemień – zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus, Paweł Dilis – prezes SOwU, Kazimierz Sternik – zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus, Anna Lewandowska – wiceprezes i skarbnik SOwU, Bogusław Łopuszyński – członek Zarządu SOwU.

Serdecznie dziękujemy poprzednim członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za pracę i wkład w działalność Stowarzyszenia. Dziękujemy wszystkim przybyłym na zebranie i zapraszamy do dalszej współpracy.

so28mzs11m

Jednocześnie dziękujemy wszystkim za wpłaty składek członkowskich.
Dla tych z Państwa, którzy chcą uregulować należności podajemy numer konta:

PKO BP Oddział 5 w Warszawie
19 1020 1055 0000 9302 0098 8295
Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie
ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa.
Tytułem „Składka członkowska za …………. rok”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, SO. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.