Nowe zadanie inwestycyjne – budowa przedszkola

parkachPodczas XXXIII Sesji podjęto Uchwałę Nr 140/XXXIII/2014 w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok. Zgodnie z uchwałą wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne, które realizowane będzie w latach 2014-2016:  „Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka w Warszawie”. Na budowę przedszkola przeznaczona jest kwota w wysokości 5 125 000,00 zł. Zgodnie z założeniami przedszkole ma być budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, w którym zlokalizowane zostanie 6 oddziałów przedszkolnych, sala zabaw ruchowych, kuchnia z zapleczem, część administracyjna oraz niezbędne pomieszczenia techniczne.
Całość kwoty została podzielona na trzy lata w następujący sposób:
a) na rok 2014 – 765 000,00 zł. W ramach tej kwoty planuje się przygotowanie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy projektu. Kolejnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy obiektu również w drodze procedury przetargowej. W ramach tej kwoty powinna zostać podpisana umowa i powinny rozpocząć się prace przygotowawcze na terenie budowy.
b) na rok 2015 – 2 412 000,00 zł.
c) na rok 2016 – 1 947 500,00 zł.

Przy tej okazji warto dodać, że do Wieloletniej Prognozy Finansowej została wpisana rozbudowa Przedszkola nr 200 „Gąski Balbinki”, ul. Balbinki 1. Inwestycja planowana jest od 2016 r.

Działania te mają na celu zwiększenie dostępności przedszkola dla najmłodszych mieszkańców oraz przygotowanie Dzielnicy do tzw. „ustawy przedszkolnej”. W dniu 18 lipca 2013 r. ogłoszona została ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827), której celem jest zwiększanie dostępności wychowania przedszkolnego. Nowelizacja weszła w życie z dniem 1 września 2013 r. Nowe przepisy m.in. nakładają na gminy obowiązek zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego każdemu dziecku 4-letniemu (od dnia 1 września 2015 r.) i 3-letniemu (od dnia 1 września 2017 r.) oraz ograniczają do 1 zł za godzinę wysokości opłat pobieranych od rodziców za wychowanie przedszkolne w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Anna Lewandowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Edukacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.