Nowy rok szkolny w liczbach

gimnazja26 września 2013 r. odbyła się Komisja Oświaty, którą zdominowały zagadnienia związane z organizacją roku szkolnego 2013/2014. Obecna na Komisji Pani Joanna Hermanowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, przedstawiła informacje opracowane na podstawie arkuszy organizacyjnych. Wynika z nich, że najwięcej uczniów uczy się w Szkole Podstawowej nr 4 – 1258. uczniów.
To następstwo decyzji, które zostały podjęte w Dzielnicy w roku ubiegłym i przyjęcie Uchwały  nr XLIX/1405/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 r. Utworzenie w budynku przy ul. Konińskiej 2 Szkoły Filialnej podporządkowanej Szkole Podstawowej nr 4 pozwoliło od września uruchomić 15 oddziałów z czego 12 oddziałów to pięcio i sześciolatki. Pozostałe 3 oddziały to klasy pierwsze. Liczba oddziałów w SP4 wynosi 50, a w klasach zerowych uczy się 293 uczniów.
Drugą co do wielkości szkołą jest Szkoła Podstawowa nr 11, w której uczy się 1019 uczniów w 43 oddziałach. Utworzono 6 oddziałów „zerowych” (152 uczniów). W Szkole Podstawowej nr 14 , w 42 oddziałach uczy się 963 uczniów. 99 uczniów uczy się w klasach „zerowych”. Najmniejszą szkołą jest Szkoła Podstawowa nr 2, w której uczy się 630 uczniów w 27 oddziałach. W szkole na Gołąbach jest też najmniej oddziałów „zerowych” – 3.

W sumie w szkołach podstawowych w Dzielnicy Ursus uczy się 3870 uczniów.
Decyzje podjęte w ubiegłym roku – utworzenie filii SP nr 4 przy ul. Konińskiej pozwoliło uniknąć trzeciej zmiany i zmniejszyć liczbę dzieci, które nie dostały się do przedszkoli publicznych na terenie Dzielnicy Ursus. Według danych w tym roku do przedszkoli publicznych nie zakwalifikowało się 324 przedszkolaków.

Przedstawiono również informację dotyczące gimnazjów. Na tym etapie edukacyjnym w Dzielnicy uczy się 964 uczniów w 42 oddziałach.

Jeśli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne organizacja roku na wrzesień przedstawia się następująco: w LVI LO uczy się 154 uczniów, a w Zespole Szkół nr 42 (Technikum nr 8 i ZSZ nr 37) 174 uczniów. Obie szkoły mieszczą się w budynku przy ul. Dzieci Warszawy 42, w którym siedzibę ma również Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi z 8 oddziałami.

Przygotowując się do decyzji związanych ze zmianą siedziby ZS nr 42 oraz utworzenia filii SP nr 4 na ul. Konińskiej na Komisji Oświaty 10 października 2012 r. przedstawiono symulację liczby oddziałów w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych dla Ursusa Południowego. Z symulacją można zapoznać się pobierając plik PDF.

Gimnazjum _Ursus południowy

Na Komisji poruszony został problem zajęć dodatkowych w przedszkolach, który wzbudza wiele emocji. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej – powyżej pięciu godzin bezpłatnych – wynosi od 1 września tego roku nie więcej niż jeden złoty i zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy o systemie oświaty, publiczne przedszkole nie może pobierać od rodziców opłat innych, niż ustalone przez radę gminy zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie.
Pani Naczelnik przedstawiła wstępne propozycje zajęć zgłoszone przez dyrektorów placówek. Zajęcia mają rozpocząć się w przedszkolach od października. Dyrektorzy przedszkoli dokładają wszelkich starań, aby w ofercie znalazły się przede wszystkim takie zajęcia jak gimnastyka korekcyjna, rytmika i język angielski. Według przekazanych informacji większość przedszkoli zapewni dzieciom po dwa, a nawet trzy zajęcia dodatkowe w ramach przysłowiowej złotówki.

Anna Lewandowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Edukacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.