O nas

Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie skierowane jest do ludzi pragnących troszczyć się o wspólne dobro, jakim m.in. jest osiedle, dzielnica, miasto i ojczyzna. Będziemy wspierali wszelkie pozytywne pomysły i inicjatywy przyczyniające się do dalszego rozkwitu Ursusa. Chcemy przede wszystkim promować i wspierać zwyczajnych, uczciwych ludzi, którym bliskie są uniwersalne wartości chrześcijańskie. Będziemy wzbudzać i umacniać nadzieję na coraz lepsze życie, zabierając głos w ważnych dla mieszkańców naszego miasta, sprawach, Nie będziemy promowali ekstremalnych postaw i działań. Nie będziemy również poszukiwali skandali i sensacji. Chcemy umacniać to co łączy, a osłabiać to co dzieli. Naszym zamiarem jest więc integrowanie osób, środowisk lokalnych i grup społecznych, ponieważ jak wiadomo „zgoda buduje, a niezgoda rujnuje”. Odpowiadając na apel Jana Pawła II, który jest autorytetem moralnym nie tylko dla ludzi wierzących, chcemy wnieść nasz wkład w budowanie – jakże potrzebnej w dzisiejszych trudnych czasach – cywilizacji miłości. Szanowni Państwo, przyłączcie się do nas, aby wspólnie zmieniać nasze życie na lepsze.

Celem Stowarzyszenia Obywatelskiego jest stała poprawa warunków życia mieszkańców. Realizujemy program rozwoju gospodarczego, aby Ursus był zasobny i przyjazny dla mieszkańców. Dbamy, aby mieszkańcy mieli pracę, czuli się bezpiecznie i żyli w zdrowym środowisku. Stowarzyszenie Obywatelskie Ursus pięciokrotnie wygrywało wybory. Radni z tego Stowarzyszenia spowodowali w 1992 usamodzielnienie się gminy Ursus i zawsze dotrzymywali obietnic złożonych mieszkańcom. Od 2002 roku radni Stowarzyszenia Obywatelskiego w koalicji – współtworzą dorobek kolejnej kadencji w samorządzie. Ludzie Stowarzyszenia Obywatelskiego zawsze kierują się dobrem wspólnym mieszkańców oraz chcą i służą im swoją wiedzą i doświadczeniem.

Kodeks SO | Statut SO | Deklaracja przystąpienia do SOwU


Drodzy Członkowie SOwU
informujemy, że składka członkowska wynosi 36 zł/rok; emeryci i studenci – 18 zł/rok

Wpłat można dokonywać na konto:

PKO BP Oddział 5 w Warszawie
19 1020 1055 0000 9302 0098 8295
Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie
ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa.

Tytułem „Składka członkowska za …………. rok”

Zgodnie ze statutem składkę członkowską należy opłacić do końca czerwca każdego roku. Dziękujemy za terminowe regulowanie należności.