Kodeks SO

Kodeks Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie:

1. Kierujemy się zasadą „Przede wszystkim Mieszkańcy Ursusa”.

2. Pielęgnujemy wartości chrześcijańskie i patriotyczne.

3. W życiu publicznym kierujemy się zasadą prawdy, wolności i solidarności.

4. W życiu prywatnym kierujemy się wyrozumiałością.

5. Przestrzegamy praw publicznych, a zwłaszcza praw naturalnych, które bronią pokrzywdzonych.

6. Jesteśmy Stowarzyszeniem ponad podziałami partyjnymi i politycznymi.

7. Nie występujemy przeciwko ludziom żadnej opcji politycznej, natomiast każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do realizacji swoich przekonań politycznych, lecz wyłącznie poza Stowarzyszeniem i bez powoływania się na Stowarzyszenie.

8. Osoby wybrane z list Stowarzyszenia do organów samorządu terytorialnego winne są przestrzegać wspólnych ustaleń i decyzji podejmowanych w demokratycznych procedurach nie podlegających zewnętrznym naciskom sprzecznym z interesami Mieszkańców Ursusa.

9. Członkowie Stowarzyszenia i nasi przedstawiciele w organach władz samorządowych będą inicjować, wspierać i realizować wszelkie działania służące dobru wspólnemu jakim jest nasz Ursus, pamiętając, że nasza rola polega na służbie ludziom.

10. Wszelkie konflikty wynikające z różnicy przekonań, poglądów, ocen, planów działań będą rozstrzygane wyłącznie wewnątrz Stowarzyszenia według procedur demokratycznych.

Niniejszy Kodeks został zatwierdzony uchwałą Stowarzyszenia Obywatelskiego w dniu 28 września 2010 roku.

Dodaj komentarz