Statut SO

14 czerwca 2021 r. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie przyjęło nowy Statut.


Obowiązujący Statut Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie
STATUT – wersja uchwalona

Dodaj komentarz