Oddziały Dwujęzyczne w Gimnazjum Nr 133

g1335 grudnia 2013 r. podjęta została uchwała Nr 138/XXXII/ 2013 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Nr 133 im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Zmiana nazwy jest wynikiem podjęcia decyzji o utworzeniu w Gimnazjum Nr 133 oddziałów dwujęzycznych.

Zgodnie z uzasadnieniem szkoła posiada właściwie przygotowaną kadrę pedagogiczną, aby prowadzić oddziały dwujęzyczne. Do pracy w oddziale dwujęzycznym odpowiednie przygotowanie mają nauczyciele biologii i WOS-u, kolejni podnoszą swoje kwalifikacje. Dzięki temu poszerzona zostanie oferta edukacyjna szkoły.
Absolwenci szkół podstawowych będą mogli na terenie Ursusa brać udział w rekrutacji do klasy językowej. Do tej pory młodzież mieszkająca w naszej Dzielnicy i zainteresowana nauką w klasie dwujęzycznej musiała korzystać z takiej oferty w innych dzielnicach Warszawy.

Utworzenie klasy dwujęzycznej planowane jest od września 2014 r. Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego odbywa się na podstawie stosownych rozporządzeń MEN, zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty – wydawanego każdego roku oraz regulaminu rekrutacji opracowanego przez szkołę. Uczeń ubiegający się o przyjęcie do takiej klasy ma obowiązek przystąpienia do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Sprawdzian ten odbywa się w tym samym terminie dla wszystkich szkół z oddziałami dwujęzycznymi. Uczeń pisze sprawdzian w szkole, która jest jego szkołą pierwszego wyboru, czyli w tej, w której znajduje się preferowana klasa dwujęzyczna. Warszawskie szkoły gimnazjalne z oddziałami dwujęzycznymi podpisują porozumienie o uznawaniu wyników uzdolnień kierunkowych dzięki czemu wyniki ucznia są honorowane we wszystkich gimnazjach dwujęzycznych. W rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych nie obowiązuje rejonizacja.

Od 1 września 2014 r. po podjęciu stosownej uchwały przez Radę m.st. Warszawy Gimnazjum będzie nosiło nazwę Gimnazjum Nr 133 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Anna Lewandowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Edukacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.