Okręg 3

Kandydaci na radnych – OKRĘG 3

wk31. Wiesław Krzemień
Inżynier mechanik, studia podyplomowe z prawa samorządowego, zarządca nieruchomości, burmistrz dzielnicy, żonaty, trzy córki, trzech wnuków. „Wniosłem zasadniczy wkład w rozwój dzielnicy. Dopilnuję, aby zaplanowane zadania zostały wykonane, wykorzystam w pracy dwudziestoletnie doświadczenie w samorządzie”.
Moje przesłanie: „Ursus dumą mieszkańców”.

pa2. Piotr Igor Adamus
Lekarz specjalista medycyny rodzinnej, absolwent Liceum im. Kruczkowskiego i Warszawskiej Akademii Medycznej. Pracuje w przychodni w Ursusie, Centrum Medycznym Banacha oraz udziela porad w fundacji Salus. Chcę zając się rozwiązywaniem problemów służby zdrowia, oświaty sportu oraz infrastruktury technicznej Dzielnicy. „Tu mieszkam, tu pracuję, tu działam”.  

3. Bogusław Juliusz Łopuszyński
Pedagog, socjolog, dyrektor OK „Arsus”, wieloletni wiceprezes SO w Ursusie, przewodniczący stołecznego jury Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Odznaczony medalami „Zasłużony dla Warszawy” i „Zasłużony dla kultury polskiej”. Zadbam o „Poszanowanie dziedzictwa dzielnicy, nowe warunki dla rozwoju kultury (nowoczesne centrum, muzeum, mediateka), promocja kultury i edukacji w nowych środowiskach lokalnych”.

ahl4. Anna Hanna Lewandowska
inżynier, informatyk, nauczyciel w Gimnazjum nr 132 i ZS nr 42. Egzaminator z europejskimi uprawnieniami – ECDL. Mężatka, dwoje dzieci. „Doświadczenie, które zdobyłam jako radna, spożytkuję dla mieszkańców. Pragnę nadal z Państwem współpracować i służyć środowisku.Dziecko i młodzież najważniejsze w oświacie naszej Dzielnicy”.

sk5. Łukasz Sebastian Kobyłecki

Administrator nieruchomości, żonaty, dwoje dzieci, mieszkaniec Skoroszy, doskonale znający problemy osiedli. Będę zabiegał o organizację terenów rekreacyjno-sportowych, budowę szkół i przedszkoli oraz poprawę infrastruktury drogowej.  Moje hasło: „Sprawna komunikacja drogą do sukcesu”. 

dm6. Dorota Katarzyna Męckowska

mężatka, wykształcenie wyższe muzyczne, wieloletni nauczyciel szkół Ursusa, były dyrektor SP 4, aktualnie nauczyciel muzyki. Instruktor ZHP, dyrygent chóru „Cantate Deo”. Będę zabiegać o rozwój organizacji i stowarzyszeń, dobry poziom kultury i oświaty, estetykę.

mm7. Maciej Bogdan Michalski
Inżynier budownictwa lądowego i wodnego, studia podyplomowe z zakresu wyceny i zarządzania nieruchomościami, żonaty, 2 dzieci. Swoją wiedzą i doświadczeniem będę wspierał realizację inwestycji kulturalno-oświatowych służących potrzebom mieszkańców intensywnie rozwijających się osiedli naszej Dzielnicy. 

eb8. Edyta Ala Bartos
Mężatka, dwoje dzieci, z wykształcenia ekonomista, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości, z zamiłowania działacz na rzecz lokalnej społeczności. Od 7 lat pełni funkcję Przewodniczącej Rady Rodziców przy SP 4. Człowiek z sercem i pomysłami dla dobra Ursusa. Zajmę się problemami mieszkańców oraz wspieraniem projektów i inicjatyw pobudzających rozwój naszej gminy.

ws9. Wojciech Jacek Skorupski
Urodziłem się w 1991 r. w Warszawie obecnie jestem studentem studiów magisterskich w zakresie gospodarki przestrzennej (Uniwersytet Warszawski), jak również absolwentem kierunku Samorząd Terytorialny, który studiowałem na UW i Göteborgs Universitet w Szwecji. Do wyborów samorządowych przystępuję z wizją programu nastawionego na ludzi młodych, jednocześnie nie zapominając o starszym pokoleniu. Moje hasło to: Kreatywna młodzież przyszłością Ursusa”.

kp10. Wioletta Joanna Kopacz
Pedagog, Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Ursusie. Absolwentka filologii polskiej, pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz zarządzania oświatą. Rdzenna mieszkanka Ursusa, mężatka, mama dwóch córek.  „Wszechstronny rozwój najmłodszych mieszkańców Ursusa jest dla mnie priorytetem. Moje motto brzmi: Otwórz swoje ramiona na zmianę lecz nie wypuszczaj z nich swoich wartości”.

mk

11. Małgorzata Konik
Lekarz, mężatka, mieszkanka Ursusa. Pracownik Centralnego Szpitala Klinicznego WUM, przychodni w Ursusie i Milanówku. „Zanim rozpoczęłam dorosłe życie, do głowy by mi nie przyszło, że tak trudno załatwia się najprostsze sprawy. Nie tylko związane ze służbą zdrowia. Zdecydowałam się kandydować, żeby to zmieniać. Wiem, że potrafię.”

mr12. Małgorzata Rykowska
Nauczyciel SP 4, posiadająca doświadczenie w pracy z młodzieżą gimnazjalną i licealną, doradca metodyczny m. st. Warszawy w zakresie przyrody i biologii. Od początku pracy zawodowej związana z Ursusem. Zaangażowana w działania edukacyjne na terenie dzielnicy. Mężatka, jedno dziecko. Motto: „Wszystko co robisz, rób jak najlepiej potrafisz”.

tb13. Tomasz Bronisław Borg
Absolwent Politechniki Warszawskiej, inżynier transportu, ukończył studia podyplomowe z zarządzania kadrami i kształcenia dorosłych. Zdobytą wiedzę wykorzystuje jako konsultant i trener biznesu. Urodziony w Ursusie. Głowa rodziny. Zajmę się wsparciem lokalnego biznesu, edukacją i aktywizacją zawodową mieszkańców, rozwojem infrastruktury i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

ks14. Kazimierz Sternik
Trener, nauczyciel dyplomowany, menadżer w UTS „Akro-Bad”, wychowawca młodzieży, w tym wielu medalistów Mistrzostw Polski, Europy, Świata w akrobatyce sportowej, mieszkaniec Ursusa od urodzenia. Będę zabiegał o remont sali gimnastycznej i budynku klubowego na terenie OSIR, oraz zbudowanie hali sportowo-widowiskowej na terenie dzielnicy.

 

Dodaj komentarz