Okręg 4

Kandydaci na radnych – OKRĘG 4

hg1. Henryk Grzegrzółka
licencjonowany zarządca nieruchomości, współzałożyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy. Umiejętny negocjator, doprowadził do wielu inwestycji i uchwalenia miejscowego planu przy ul. Ryżowej, gdzie przybyło 3,5 ha na miejsca pochówku i 2,7 ha na placówki oświatowe oraz planu po ZPC Ursus. Skuteczny w działaniu i pomocny mieszkańcom.

 

pd

2. Paweł Piotr Dilis
lekarz, menadżer ochrony zdrowia, specjalista medycyny rodzinnej. Żonaty, troje dzieci. Radny kadencji 2010 – 2014. Motto: „władza nie jest ambitnym celem, ale narzędziem i możliwością czynienia dobra”.

 

io

3. Iwona Bogumiła Olejarczyk

Nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14. Mężatka, troje dzieci. „Kandyduję, aby służyć ludziom oraz pomagać w rozwiązywaniu ich problemów, dbać o bezpieczeństwo naszych dzieci oraz spokój ludzi starszych – Wspólnie stworzymy lepsze jutro”.

bs4. Bolesław Staniszewski
Technik mechanik, żonaty, dwie córki. Przewodniczący Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i  Inwalidów „URSUS”. Uhonorowany odznaczeniami. Otwarty na ludzi biednych i emerytów. Zadbał o siedzibę dla wymienionego Stowarzyszenia. Zabiega o usprawnienie pracy placówek służby zdrowia oraz likwidację barier architektonicznych. Motto: „Ten tylko ma serce kto je ma dla drugich

mb5. Mirosław Bortniczuk
Absolwent UW-magister geografii, żonaty, dwie córki, członek zarządu w dwóch wspólnotach mieszkaniowych, prezes środowiska AK w Ursusie, współorganizator Rajdu „Szlakiem Naszej Historii”, wiceprzewodniczący Rady Rodziców w SP4, współorganizator pikników rodzinnych, od 4 lat w Domowym Kościele. Moje motto: „Ursus dla Wszystkich”.

 

bi6. Bożena Iwaniukowicz

Manager kultury, matka 2 córek, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Carmen”, członek Chóru Mieszanego „Cantate Deo”, członek Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego oraz Dzielnicowego Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego. Zajmę się rozwojem bazy kulturalnej Dzielnicy, aktywizacją społeczności lokalnej, popieraniem organizacji pozarządowych oraz dostępności do lekarzy specjalistów. 

mz7. Małgorzata Maria Żółcińska
Córka żołnierza Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Trzecie pokolenie mieszkańców Ursusa. Magister turystyki, optyk. Członek kilku stowarzyszeń społecznych i patriotycznych oraz parafii św. Józefa w Ursusie. Chcę zająć się pomocą mieszkańcom Ursusa w zakresie obrony praw własności, mieszkaniowych i obywatelskich.

AGFA DIGITAL CAMERA8. Sławomir Krzysztof Gora,
technik, mechanik, żonaty. Mieszkaniec Ursusa od urodzenia. Kandyduję, aby służyć ludziom, pomagać mieszkańcom Ursusa w rozwiązywaniu ich codziennych problemów. W szczególności będę zabiegał o dalszą poprawę infrastruktury drogowej, komunikacji miejskiej i obiektów sportowych. Moja dewiza: bezinteresowność, rozsądek i uczciwość.

mb19. Maria Lidia Bednarska,

absolwentka SGPIS, całe życie zawodowe związana z Zakładami Ursus. Mieszkanka Ursusa od 1957 roku. Mężatka, dwóch dorosłych synów. „Chcę skutecznie reprezentować interesy mieszkańców dzielnicy, wspierać i pomagać.” Moje motto: Na kłopoty – Bednarska.

bw10. Barbara Krystyna Wikalińska
inżynier zarządzania produkcją, mężatka, matka dwójki córek. Czwartą kadencję Przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola Państwowego nr 413. „Moje przesłanie ukazuje moją osobę, która” (…) nie wtłacza, a wyzwala, nie ciąży a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje (…). Dzieci są naszą przyszłością – Ursus naszym domem”.

 

DSC0006911. Marek Sebastian Langner
nauczyciel w SP 14. Żonaty, dwie córki w wieku szkolnym. Absolwent AWF Warszawa i studiów podyplomowych WSKFIT. W oświacie pracuje od 15 lat. Trener siatkówki i pływania. Odznaczony medalem Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu. Upowszechnia sport dla dzieci i starszej młodzieży. Mój program: rozwój infrastruktury rowerowej, walka z hałasem ze strony trasy S2, dość oszczędzania na oświacie.

ksz12. Krzysztof  Szczerba
żonaty, troje dzieci, niezależny politycznie i finansowo. Przez ostatnie 25 lat prowadzi wraz z żoną działalność gospodarczą. Społecznik. W młodości czynnie uprawiał sport. Rozumie lokalne potrzeby ponieważ mieszka tu i pracuje. Motto: „Bez haseł – konkretna praca”.  

Dodaj komentarz