Pierwszaki i przedszkolaki w liczbach

tornisterPodczas Komisji Oświaty, która odbyła się 26 sierpnia przedstawiono wyniki rekrutacji dzieci 5-letnich i 6-letnich. Ogółem w ursuskich szkołach podstawowych utworzono 42 oddziały, w których będzie uczyło się 1022 uczniów. W szkołach podstawowych utworzono w sumie 11 oddziałów przedszkolnych. Do oddziałów przedszkolnych będzie uczęszczało 248 uczniów. Liczba ta obejmuje dzieci 5-letnie (94 przedszkolaków) oraz odroczone dzieci 6-letnie (154 przedszkolaków). Jest to stan na 26 sierpnia. Zapewniono również, że dla dzieci, które do tej pory nie zgłosiły się do szkół zapewnione są miejsca.
Poniżej znajduje się liczba oddziałów z podziałem na klasy w poszczególnych placówkach. Informacje oparte są o materiał przygotowany przez Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy:
liczba klas I/dzieci w klasach I
liczba oddziałów przedszkolnych/liczba dzieci (w tym 5-latki/6-latki)

1. SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II [strona szkoły]
Klasy I: – 6/144
Oddziały przedszkolne: 2/42 (12/30)
2. SP nr 14 im. Bohaterów Warszawy [strona szkoły]
Klasy I: 18/439
Oddziały przedszkolne: 4/90 (40/50)
3. SP nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej [strona szkoły]
Klasy I: 10/252
Oddziały przedszkolne: 3/65 (15/50)
4. SP z O.I. nr 14 im. Bohaterów Warszawy [strona szkoły]
Klasy I: 8/187
Oddziały przedszkolne: 2/51 (27/24)

Ogółem w Dzielnicy Ursus liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych wynosi 749: 248 uczniów w oddziałach przedszkolnych utworzonych w szkołach, 501 w oddziałach utworzonych w przedszkolach publicznych.
Zgodnie z tzw. „ustawą przedszkolną” gminy mają obowiązek zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego każdemu dziecku 4-letniemu (od dnia 1 września 2015 r.). Informacje przekazane przez WOiW potwierdzają, że wszystkie dzieci 4-letnie, które rekrutowały do publicznych przedszkoli w naszej Dzielnicy znalazły miejsce.

Anna Lewandowska

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Edukacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.