Plan naboru sześcio- i siedmiolatków

tornisterKomisję Oświaty, która odbyła się 4 marca zdominował temat naboru do szkół podstawowych. Tzw. ustawa sześciolatkowa z 30 sierpnia 2013 r. mówi, iż w roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci: 1) urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015; 2) urodzone w 2009 r. 

Według danych przekazanych przez Wydział Oświaty i Wychowania dla dzieci urodzonych w 2010 r. (859 dzieci – stan na 1 lutego 2015 r.) zagwarantowano 850 miejsc: 497 w przedszkolach, natomiast 353 w szkołach podstawowych. (planowana liczba miejsc dla dzieci pięcioletnich z podziałem na poszczególne placówki dostępna na naszym fanpage`u)
Natomiast dla sześcio- i siedmiolatków przygotowano w szkołach podstawowych 865 miejsc. Ta liczba może okazać się niewystarczająca. Szacuje się, że może zabraknąć miejsc dla 4-8 oddziałów.
Sytuacja znacząco poprawi się po ukończeniu rozbudowy szkoły przy ul. Konińskiej 2 (obecna szkoła filialna Szkoły Podstawowej nr 4). Rozbudowa zgodnie z założeniami ma zakończyć się 31 lipca 2016 r. i zapewni 15 nowych sal lekcyjnych. W związku z tym, aby nie dopuścić do trzeciej zmiany podejmowane są działania mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków nauki wszystkim dzieciom objętym obowiązkiem szkolnym w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Planowana jest adaptacja i wyposażenie nowych pomieszczeń. Pod uwagę brane są:
a) budynek Acherówki (adaptacja dotyczyłaby sali pingpongowej, zapewniłaby miejsce dla 4 oddziałów);
b) Biblioteka Publiczna na ul. Keniga;
c) Biblioteka Publiczna na ul. Czerwona Droga;
Trwają również rozmowy z Przedsiębiorstwem Buszrem S.A. mające na celu wynajęcie, a w dalszej perspektywie zakup pomieszczeń w budynku przy ul. Rakuszanki, które można zaadaptować na oddziały przedszkolne.
Przygotowanie wymienionych wyżej punktów wiąże się z kosztami. Szacuje się, że potrzebna jest kwota 2 000 000 zł. Prowadzone są rozmowy z Biurem Edukacji m.st. Warszawy w sprawie pozyskania dodatkowych środków finansowych na ten cel.
Niestety niewystarczająca jest liczba miejsc przygotowana dla trzylatków – tylko 180.

Przypominamy również, że od 25 lutego udostępniona została  w systemie rekrutacyjnym oferta przedszkoli i szkół podstawowych. W dniach 9 marca – 22 marca będzie możliwa rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

Anna Lewandowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Edukacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.