Plan zagospodarowania przestrzennego

du26-11-1326 listopada 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego ukazała się UCHWAŁA NR LXX/1832/ 2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ulicy Ryżowej – część I.
Data jest szczególnie ważna, ponieważ ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  kończy procedurę jego uchwalania. Plan wraz z dokumentacją po przekazaniu do wojewody został tym samym sprawdzony i oceniony pod względem zgodności z prawem.
Pierwszy plan zagospodarowania przestrzennego dla Dzielnicy Ursus Rada m.st. Warszawy uchwaliła 7 listopada 2013 roku. Obejmuje on zasięgiem tereny na pograniczu dzielnic Ursusa i Włoch, w obszarze ulic: Ryżowej, Dzieci Warszawy, Al. Jerozolimskich oraz Kleszczowej.
Uchwalenie planu „Rejonu cmentarza przy ul. Ryżowej” umożliwi spójny rozwój całego rejonu wokół cmentarzy, oraz zwiększy obszar przeznaczony na pochówki. Plan wyznacza tereny pod zabudowę mieszkaniową, drogi, szkołę, przedszkole, usługi, handel, kulturę, sport i rekreację z jednoczesnym poszanowaniem zabytkowych budowli fortecznych XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa.
Warto przypomnieć, że trwają prace nad czterema innymi planami zagospodarowania przestrzennego. W opracowaniu dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy są jeszcze miejscowe plany dla: obszaru Gołąbki, obszaru Czechowice, rejonu ul. Tynkarskiej, oraz terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich.

Z treścią Uchwały można zapoznać się na stronie Elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – Poz. 12262.

Anna Lewandowska

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.