Porządki w nazwach ulic Dzielnicy Ursus…

Ostatnim wydanym przez Urząd m.st. Warszawy wykazem warszawskich ulic jest „Spis ulic i placów m.st. Warszawy” z 1975 r. Z tego powodu w aktach prawa miejscowego, nadających lub zmieniających nazwę występują błędy merytoryczne, językowe, ortograficzne itp. Dodatkowo rozbieżności w brzmieniu nazw występują m.in. pomiędzy systemem ewidencji ludności (meldunki, dowody rejestracyjne), funkcjonującymi w przestrzeni miejskiej tablicami MSI
(Miejskiego Systemu Informacji) z nazwami obiektów, krajowym rejestrem urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT, bądź innymi urzędowymi ewidencjami. Dlatego brzmienie tej samej nazwy może występować w kilku wariantach. Przy współudziale językoznawców, varsavianistów, historyków, a także po konsultacjach z Radą Języka Polskiego przygotowany został „Katalog ulic i placów m.st. Warszawy”, w którym opracowano zasady zapisywania nazw obiektów miejskich. Na podstawie tych zasad uporządkowane zostało brzmienie nazw pełnych (podstawowych), jak również ustalone zostały nazwy skrócone. Ponadto zmniejszono liczbę znaków w nazwie – nazwa ulicy może mieć maksymalnie 30 znaków (wynika to z długości pola w informatycznych systemach ewidencji ludności).

Aby wprowadzić Katalog niezbędne jest podjęcie uchwał porządkujących w poszczególnych dzielnicach Warszawy. Dlatego na sesji czerwcowej podjęto Uchwałę Nr 73/XVIII/2012 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nazw niektórych ulic w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

W Dzielnicy Ursus korekcie ulegną następujące nazwy ulic:

1. ulica Franciszka Achera otrzymuje brzmienie: Franciszka Adolfa Achera (nazwa skrócona: F. A. Achera),
2. ulica Bony otrzymuje brzmienie: Królowej Bony (nazwa skrócona: Królowej Bony),
3. ulica płk. Stanisława Dąbka otrzymuje brzmienie: Stanisława Dąbka (nazwa skrócona: S. Dąbka)
4. ulica Henryka Brodatego otrzymuje brzmienie: Henryka I Brodatego (nazwa skrócona: Henryka Brodatego),
5. ulica Henryka Pobożnego otrzymuje brzmienie: Henryka II Pobożnego (nazwa skrócona: Henryka Pobożnego),
6. ulica Henryka Probusa otrzymuje brzmienie: Henryka IV Probusa (nazwa skrócona: Henryka Probusa),
7. ulica Kompanii „Kordian” otrzymuje brzmienie: Kompanii AK „Kordian” (nazwa skrócona: Kompanii AK „Kordian”),
8. ulica Henryka Melcera otrzymuje brzmienie: Henryka Melcera-Szczawińskiego (nazwa skrócona: H. Melcera),
9. ulica Plutonu Torpedy otrzymuje brzmienie: Plutonu AK „Torpedy” (nazwa skrócona: Plutonu AK „Torpedy”),
10. ulica Przemysława otrzymuje brzmienie: Przemysława II (nazwa skrócona: Przemysława II),
11. ulica Felicjana Sławoja-Składkowskiego otrzymuje brzmienie: gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego (nazwa skrócona: gen. F. S. Składkowskiego),
12. ulica Kazimierza Sosnkowskiego otrzymuje brzmienie: gen. Kazimierza Sosnkowskiego (nazwa skrócona: gen. K. Sosnkowskiego),

Wymiana tablic z nazwami będzie dokonywana sukcesywnie, w planowanych terminach prac konserwacyjnych. Przewiduje się, że uporządkowanie tablic MSI nastąpi w okresie 3 lat od daty wejścia w życie danej uchwały. Środki finansowane na realizację przedsięwzięcia zabezpiecza ZDM. W Ursusie wymiana tablic kosztować będzie: 35 345,40 zł.

Zgodnie z informacją zawartą w Uzasadnieniu do Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy uchwała ma charakter korygujący, nie zmienia stanu faktycznego w zakresie adresów zamieszkania (zameldowania) i nie powoduje konieczności wymiany dokumentów.

Anna Lewandowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.