Program 2014-2018

Logo SO


Program Wyborczy Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie
na lata 2014-1018

 1. Drogi
 • Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad średnicową linią kolejową Warszawa – Katowice.
 • Budowa Nowolazurowej na odcinku ul. Ks. J. Chrościckiego-Połczyńska.
 • Budowa ul. Prystora na odcinku Ryżowa -Rawska.
 • Modernizacja dróg gminnych.
 • Modernizacja dróg powiatowych.
 • Budowa ul. Żywieckiej.
 • Modernizacja ul. Brodatego.
 • Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki.
 • Modernizacja ul. Rawskiej.
 • Budowa kolejnych miejsc postojowych w dzielnicy.
 • Będziemy usilnie zabiegać o umieszczenie w planach inwestycyjnych m. st. Warszawy przedłużenia drugiej linii metra do Ursusa a następnie do lotniska oraz budowę linii tramwajowej wzdłuż Alej Jerozolimskich do Dzielnicy Ursus a także wykorzystanie dla ruchu pasażerskiego (SKM) istniejącego połączenia kolejowego między linią średnicową a stacjami Warszawa Gołąbki, Warszawa Gdańska i dalej wraz z budową przystanku kolejowego przy ul. Warszawskiej.
 1. Budowa budynków komunalnych
 • Budowa budynku przy ul. Orląt Lwowskich z przedszkolem w parterze (78 mieszkań).
 • Budowa budynku przy ul. Orląt Lwowskich (19 mieszkań).
 1. Oświata
 • Budowa przedszkola w Parku Achera.
 • Budowa szkoły i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy.
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej przy ul Konińskiej.
 • Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki.
 • Pozyskiwanie środków unijnych dla realizacji projektów wspierających działalność placówek oświatowych.
 • Wspieranie placówek oświatowych w zakresie remontów.
 1. Sport
 • Modernizacja obiektów na stadionie przy ul. Sosnkowskiego.
 • Doprowadzenie do budowy hali widowiskowo – sportowej.
 • Budowa Sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej przy ul. Konińskiej.
 • Wspieranie wszystkich klubów i pozostałych organizacji pozarządowych promujących sport w dzielnicy.
 1. Przestrzenne Zagospodarowanie.
 • Rozwój terenów objętych przestrzennym zagospodarowaniem poprzez stopniowe i racjonalne wprowadzanie w życie zapisów planu przestrzennego zagospodarowania.
 • Opracowanie projektu zawierającego cele i kierunki zagospodarowania terenów objętych planami.
 • Doprowadzenie do uchwalenia kolejnych planów dla rejonów: Dzieci Warszawy (Tynkarska), Gołąbki i Czechowice.
 1. Pomoc społeczna
 • Wspieranie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i organizacji pozarządowych niosących pomoc potrzebującym.
 • Pozyskiwanie środków unijnych dla działań mających na celu zmniejszenie bezrobocia i wychodzenia z bezdomności mieszkańców Ursusa.
 • Wspieranie działalności Kamiljańskiej Misji Pomocy Społecznej.
 • Wspierani działalności Klubu AA „Zorza”.
 1. Ochrona środowiska
 • Modernizacja rowu U1 i budowa kolektora deszczowego na odcinku ul. Sosnkowskiego – Kleszczowa.
 • Modernizacja Kanału Konotopa.
 • Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Zaczarowanej Dorożki umożliwiającego budowę sieci deszczowej na osiedlu Gołąbki.
 • Utrzymaniu we właściwym stanie istniejących obiektów rekreacyjnych (parki, zieleńce, place zabaw, tereny zielone).
 1. Kultura
 • Doprowadzenie do przejęcia muzeum Ursus od firmy Bumar i utworzenie na terenie dzielnicy muzeum dostępnego dla mieszkańców.
 • Wspieranie działań Ośrodka Kultury „Arsus” oraz jego filii, Biblioteki Publicznej i organizacji pozarządowych.
 1. Bezpieczeństwo
 • Powiększenie ilości miejsc w dzielnicy, które zostaną objęte monitoringiem (kamery) nadzorowanym przez Policję.
 • Skuteczne oznakowanie oraz doświetlenie przejść przez ulicę, a zwłaszcza skrzyżowań, które takiego oznakowania nie mają, szczególnie na trasach przejść dzieci do szkoły.
 • Będziemy kontynuować współprace z Policją i Strażą Miejską i wpływać na większą skuteczność tych instytucji.

 PRZEDE WSZYSTKIM MIESZKAŃCY URSUSA

Dodaj komentarz