Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

paragrafZgodnie z uchwaloną 5 sierpnia 2015 r. ustawą w całym kraju stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. W Warszawie z tej formy pomocy można korzystać już od 2008 r. Z początkiem stycznia 2016 r. uruchomionych zostało w stolicy 35 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dzielnicy Ursus z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać w dwóch miejscach:

1/ W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Pl. Czerwca 1976
nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokata i radcę prawnego w:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 12.00,
Środa:8.00 – 10.00 i 14.00 – 16.00

2/ W Domu Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16
punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową: Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, a nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radcę prawnego w:
Poniedziałek – Piątek: 12.00 – 16.00

Kto może skorzystać z tej formy pomocy:
a) młodzież do 26 roku życia,
b) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
c) seniorzy po ukończeniu 65 lat,
d) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
e) kombatanci,
f) weterani,
g) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

  • prawa pracy,
  • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • prawa cywilnego,
  • spraw karnych,
  • spraw administracyjnych,
  • ubezpieczenia społecznego,
  • spraw rodzinnych,
  • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje oraz wykaz wszystkich punktów porad prawnych działających w poszczególnych dzielnicach znajdują się na stronie: [link].

Anna Lewandowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.