Kadencja 2010-2014

Kadencja 2010-2014

Ukonstytuowanie się Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
powołanie składów osobowych Komisji,
oraz wybór przewodniczących i wiceprzewodniczących.

2 grudnia 2010 r. odbyła się I sesja Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zwołana przez Panią Prezydent m.st. Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz. Głównym punktem sesji była Uchwałą nr 1/I/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Uchwała stwierdza wybór radnego Pana Henryka Linowskiego na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

13 grudnia 2010 r. odbyła się II sesja Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. W porządku obrad znalazły się m.in. Uchwały:

-Uchwała nr 3/II/2010 w sprawie powołania wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. W tajnym głosowaniu wiceprzewodniczącym został radny Henryk Grzegrzółka

-Uchwała nr 5/II/2010 r. w sprawie wyboru Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Burmistrzem został wybrany Pan Wiesław Krzemień.

 11 stycznia 2011 r. odbyła się III sesja, na której podjęto m.in. uchwały:

-Uchwałę nr 8/III/2011 w sprawie wstąpienia Anny Hanny Lewandowskiej do składu Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy na skutek wygaśnięcia mandatu radnego Wiesława Krzemienia.

-Uchwałę nr 10/III/2011 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursus.

-Uchwałę nr 12/III/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Przewodniczącą została radna Joanna Jerzyńska.

 20 stycznia 2011 r. odbyła się IV sesja Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Istotnymi punktami obrad były te, które dotyczyły komisji rady. Zgodnie z decyzją rajców, nieznacznej zmianie uległ ich podział. Powołano nową Komisję oraz zmieniono nazwę Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Powołano przewodniczących i wiceprzewodniczących poszczególnych Komisji.

Podjęto Uchwały:

-Uchwała Nr 14/IV/2011 w sprawie zmiany nazwy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz zakresu działania Komisji.

-Uchwała Nr 15/IV/2011 w sprawie powołania Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i ustalenia zakresu działania.

-Uchwała Nr 15/IV/2011 w sprawie wyboru przewodniczącej i wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Przewodniczącą Komisji została radna Wanda Kopcińska.

-Uchwała Nr 18/IV/2011 w sprawie wyboru przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Komisji Kultury Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Wiceprzewodniczącą została radna Teresa Bogucka – Szczęsnowicz.

-Uchwała Nr 19/IV/2011 w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Przewodniczącym został radny Piotr Adamus.

-Uchwała Nr 20/IV/2011 w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Przewodniczącym został radny Paweł Dilis.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Obywatelskiego
w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Wiesław Krzemień
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Z wykształcenia inżynier mechanik, absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu (obecnie Politechniki Opolskiej), którą ukończył w 1982 roku.
Z samorządem związany od roku 1993. Pięciokrotnie wybierany radnym gminy, a następnie dzielnicy Warszawa Ursus.

 

Rada Dzielnicy [Kadencja 2010-2014]

Henryk Linowski
Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

członek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
członek Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Doktor geofizyki, cztery córki, burmistrz Ursusa w 3 kadencjach, ostatnio przewodniczący Rady Dzielnicy, współtwórca rozwoju Ursusa, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Ursusa.

Henryk Grzegrzółka
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

członek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
członek Komisji Oświaty
Licencjonowany zarządca nieruchomości, współzałożyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie. W kadencji 2006-2010 przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Radzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Umiejętny negocjator, doprowadził do realizacji wielu inwestycji i opracowania projektu planu miejscowego w rejonie cmentarza przy ul. Ryżowej.


Piotr Adamus
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
członek Komisji Rewizyjnej

Lekarz rodzinny, mieszkaniec Ursusa od urodzenia. Pracuje w przychodni przy ul. Sosnowskiego i szpitalu im. Orłowskiego. Radny trzech kadencji. Ceniony lekarz, społecznik wrażliwy na potrzeby mieszkańców.

Teresa Bogucka-Szczęsnowicz
Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Sportu i Spraw Społecznych

członek Komisji Oświaty

Lekarz pediatra wieloletni pracownik poradni dziecięcej w Ursusie, mężatka, dwoje dzieci. Radna trzech kadencji.

 

Paweł Dilis
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

członek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Lekarz specjalista medycyny rodzinnej, dyrektor przychodni, żonaty dwoje dzieci. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

 

Joanna Jerzyńska
Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej

członek Komisji Oświaty
członek Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Lekarz pediatra, ofiarnie służy ludziom, a szczególnie dzieciom. Radna trzech kadencji.

 

Wanda Kopcińska

Przewodnicząca Komisji Oświaty
członek Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
członek Komisji Mieszkaniowej

Nauczyciel, dwoje dzieci. Radna trzech kadencji.

 

Anna Lewandowska

członek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
członek Komisji Oświaty

Z wykształcenia mgr inż. ochrony roślin, informatyk, nauczyciel dyplomowany w Gimnazjum nr 132 oraz w ZS nr 42. Egzaminator ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Mężatka, dwoje dzieci.

Ewa Skorupska

członek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
członek Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Lekarz pediatra, mężatka, dwoje dzieci. Od 34 lat mieszka, a od 17 lat pracuje w Ursusie. Tutaj kończyła szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące.

Dodaj komentarz