Radni

Ukonstytuowanie się Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
powołanie składów osobowych komisji,
oraz wybór przewodniczących i wiceprzewodniczących.

KADENCJA 2018 – 2023

13 listopada 2018 r. odbyła się I sesja Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Głównym punktem sesji była uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 
Na tej samej sesji podjęto uchwałę nr 3/I/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Radni Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie: Paweł Dilis i Anna Lewandowska zostali wybrani na tę funkcję.

21 listopada 2018 r. na II sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 2014 r. podjęto uchwałę nr 5/II/2018 w sprawie powołania Zastępców Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. W tajnym głosowaniu Zastępcami Burmistrza zostali wybrani: 
1. Pan Wiesław Krzemień – radny Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie
2. Pan Kazimierz Stenik – radny Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie

 Członkowie Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Wiesław Krzemień
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

 

 

 

ksKazimierz Sternik
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

 

 

Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Klub Radnych Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie

pd

Paweł Dilis
Prezes Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

członek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

 

 

Anna Lewandowska
wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie
Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

członek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
członek Komisji Oświaty
członek Komisji Mieszkaniowej

 

Piotrpa Adamus
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

członek Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

 

Krzysztof Cegiełka

członek Komisji Oświaty
członek Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

 

 

ach

Adam Chmielewski
Wiceprzewodniczący Komisji Sportu i Spraw Społecznych

członek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
członek Komisji Oświaty

 

fotodtTomasz Dąbrowski

członek Komisji Oświaty
członek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
członek Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
członek Komisji Rewizyjnej

Anna Kałużna

członek Komisji Oświaty
członek Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

 

 

Wanda Kopcińska
Przewodnicząca Komisji Oświaty
Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej

członek Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

 

 

 

Dodaj komentarz