Realizacja budżetu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2012 r.

14 lutego odbyła się XXV sesja, na której podjęto Uchwałę nr 100/XXV/2013. Zawiera ona informacje dotyczące realizacji budżetu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za 2012 r.

Wyniki dotyczące realizacji budżetu przedstawiają się następująco:

   • dochody ogółem – wykonano w 115,5%:
    – wydatki bieżące – 122,3%
    – wydatki majątkowe – 70%
   • wydatki ogółem – 96,3%:
    – wydatki bieżące – 98,4%
    – wydatki majątkowe – 81,3%

Wykonanie  zadań inwestycyjnych w 2012 r., wynosi 82%. Wpływ na mniejszy wskaźnik wykonania miały cztery zadania, które stanowią tzw. środki znaczone. Zadania te będą kontynuowane w roku 2013. Należą do nich:
– budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga,
– budowa ul. Żywieckiej  z wykupem gruntu,
– budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową  rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka,
– realizacja projektów UE pt. „Szkoła w centrum uwagi” i „Nasza szkoła jest fajna”.

W poszczególnych sferach wydatków bieżących wykonanie budżetu wygląda następująco:

– transport i komunikacja – 98%
– gospodarka nieruchomościami – 98,7%
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 96,9%
– edukacja – 98,5%
– ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 98,8%
– kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 99,9%
– sport, rekreacja, wypoczynek – 99,9%
– promocja i wspieranie rozwoju gospodarczego – 99,6%
– zarządzanie strukturami samorządowymi – 96,9%
– finanse i różne rozliczenia – 99,5%

 Anna Lewandowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.