Realizacja budżetu w 2013 roku

budzet12 lutego odbyła się XXXIII sesja, na której podjęto Uchwałę nr 142/XXXIII/2014. Uchwała dotyczy przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2013 r. i została przyjęta większością głosów.

Wyniki dotyczące realizacji budżetu przedstawiają się następująco: 

  • Dochody ogółem – plan i wykonanie 113,3%:
  • Wykonanie  zadań inwestycyjnych w 2013 r. wynosi 96,47%. 

Wykonanie wydatków za 2013 rok w układzie zadaniowym wygląda następująco:
– Transport i komunikacja – 68,8%
– Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – 99,1%
– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 92,2%
– Edukacja – 94,9%
– Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 97,6%
– Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 99,9%
– Rekreacja, sport i turystyka – 99,9%
– Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego – 99,7%
– Zarządzanie strukturami samorządowymi – 97,8%
– Finanse i różne rozliczenia – 99,7%

Podsumowując wszystkie w/w zadania realizacja budżetu wyniosła 95,7 %.
Realizację budżetu na tym poziomie można uznać za zadowalającą.

Anna Lewandowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.