Rozliczenie programu 2010-2014

Logo SORozliczenie Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie
z wykonania programu wyborczego
realizowanego w kadencji 2010-2014.

 

1. W zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach

 • przebudowaliśmy ul. Dzieci Warszawy na odcinku od ul. Ryżowej do Al. Jerozolimskich,
 • wybudowaliśmy i wyremontowaliśmy ul. Skoroszewską na odcinku od ul. Prystora do ronda przy ul. Starodęby,
 • zmodernizowaliśmy ul. Szamoty i Posag 7 Panien,
 • zmodernizowaliśmy i wyremontowaliśmy takie ulice i ich odcinki jak: Kadłubka, Krawczyka, Wiosny Ludów,
 • wykonaliśmy pierwszy etap dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa-Katowice przy ul. Orląt Lwowskich,w tej kadencji doprowadziliśmy do budowy Alei 4 czerwca 1989 roku (nazwa projektowa Nowolazurowa) na odcinku Al. Jerozolimskie – Ks. J. Chrościckiego; rozpoczęta została budowa kolejnego odcinka: Ks. J. Chrościckiego –Połczyńska; inwestor ZMID,
 • wybudowano wiadukt nad torami Warszawa-Poznań, łączący ul. Gierdziejewskiego z ul. Połczyńską – inwestorem była GDDKiA,
 • wybudowano węzeł Salomea i Południową Obwodnicę Warszawy z węzłami Opacz i Al. Krakowska – inwestor GDDKiA,
 • wybudowano i oddano do użytkowania stację kolejową „Niedźwiadek” z parkingiem typu „Parkuj i Jedź” – inwestorem był ZTM i PKP,
 • wybudowaliśmy kilkaset miejsc postojowych.

2. W zakresie oświaty i wychowania przedszkolnego:

 • dokończyliśmy rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4 o osiem sal lekcyjnych i salę rekreacyjną,
 • dokończyliśmy rozbudowę Przedszkola Nr 219 o pięć oddziałów i zaplecze kuchenne,
 • przygotowaliśmy projekt budowy przedszkola w Parku Achera i zabezpieczyliśmy w budżecie środki na tę inwestycję,

 • przygotowaliśmy projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej przy ul

  .

  Ko

  nińskiej,

   zabezpieczyliśmy środki na inwestycję w budżecie,

 • przenieśliśmy Zespół Szkół nr 42 z budynku przy ul. Konińskiej 2 do budynku przy ul. Dzieci Warszawy 42 i utworzyliśmy oddziały zamiejscowe Szkoły Podstawowej nr 4, unikając trzeciej zmiany,

 • zabezpiec

  zyliśmy w budżecie środki na rozbudowę Przedszkola Nr 200 przy ul. Balbinki o trzy o

  ddziały,

 • pozyskaliśmy dodatkowe środki z Funduszy Unijnych na realizację projektów mających na celu podniesienie poziomu nauczania w naszych placówkach oświatowych.

 3. W zakresie pomocy społecznej:

 • wybudowaliśmy żłobek przy ul. Czerwona Droga z biblioteką dla mieszkańców Gołąbek,
 • prowadziliśmy działania zarówno w budynku Parku Achera, a także przy ul. Prawniczej, polegające na pomocy i opiece rodzinnej dla potrzebujących takich działań,
 • zainstalowaliśmy nową windę w budynku Urzędu Dzielnicy, z której korzystają między innymi podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. W zakresie ochrony środowiska:

 • pozyskaliśmy brakujące środki na modernizację rowu U-1, tj. kolektora deszczowego biegnącego wzdłuż Al. Jerozolimskich. W ramach tego zadania zostanie wybudowany zbiornik retencyjny na rzece Raszynce w Pęcicach. Prace prowadzone są na mocy porozumienia pomiędzy m.st. Warszawa (Ursusem), gminą Michałowice, miastem Pruszkowem, miastem Piastowem przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Województwa Mazowieckiego i zostaną zakończone w 2017 roku. Dzielnica Ursus jest podmiotem wiodącym w tej inwestycji w imieniu m.st. Warszawy,
 • prowadzimy rewitalizację terenów zielonych Dzielnicy, w tym miejscowych podwórek, parków i zieleńców.

5. W zakresie kultury:

 • budynek Domu Kultury „Arsus” nie został pozyskany na stałe, ale negocjacje przyniosły efekt w postaci podpisania umowy na dysponowanie nim do 2022 roku,
 • poszerzyliśmy działalność organizacji pozarządowych w „Acherówce”, budynku znajdującym się w Parku Achera,
 • pomimo kryzysu utrzymujemy standardy jakości i ilości imprez kulturalnych dla mieszkańców, wykorzystując obiekty kultury znajdujące się w naszych parkach oraz zarządzanych przez Ośrodek Kultury „Arsus”.

6. W zakresie oświaty i wychowania przedszkolnego:

 • zmodernizowaliśmy obiekty na stadionie przy ul. Sosnkowskiego 3 (wybudowaliśmy pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią),
 • zmodernizowaliśmy boiska w Szkole Podstawowej nr 11,
 • wspieramy finansowo i rzeczowo działalność klubów sportowych, w tym nowo powstałych,
 • zostały wybudowane kolejne odcinki ścieżek rowerowych,
 • zorganizowaliśmy oddziały przedszkolne w budynku przy ul. Konińskiej, uwalniając miejsca dla trzy- i czterolatków w przedszkolach.

7. W zakresie porządku i czystości:

 • wybudowaliśmy nowe i zmodernizowaliśmy istniejące altanki śmietnikowe na podwórkach pomiędzy budynkami wspólnotowymi z udziałem m.st. Warszawy,
 • zmodernizowaliśmy i uporządkowaliśmy kolejne miejsca wymagające poprawy,
 • dbamy o utrzymanie porządku i czystości na terenie naszej Dzielnicy.

8. W zakresie gospodarki przestrzennej:

 • doprowadziliśmy do uchwalenia planu przestrzennego zagospodarowania dla obszarów po byłych ZPC „Ursus” i terenu ograniczonego ulicami (Ryżowa – Kleszczowa – Al. Jerozolimskie – Dzieci Warszawy),
 • kilku zadań nie wykonaliśmy, na co miały wpływ ograniczone środki na inwestycje przekazywane nam przez m.st. Warszawa, a będące wynikiem kryzysu finansowego.

9. Nie wykonaliśmy:

 • budynków komunalnych przy ul. Orląt Lwowskich, z powodu braku środków finansowych na to zadanie. Posiadamy projekty, zadanie zrealizujemy w kolejnej kadencji,
 • z obiecanych 1000 dodatkowych miejsc parkingowych wybudowaliśmy kilkaset. Nie zrealizowaliśmy w całości tego postulatu z powodu ograniczonych środków, a także nieuregulowanego stanu prawnego niektórych gruntów,
 • w całości dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa-Katowice. Naszym zdaniem w pasie drogi POW powinna to zadanie wykonać GDDKiA. Prowadzimy rozmowy na ten temat. Doprowadzimy do wykonania tego zadania w kolejnej kadencji.

10. Pomimo trudnej kadencji, ze względu na ograniczone środki
finansowe, wykonaliśmy dodatkowe zadania:

 • przebudowę ulic: Jagiellończyka, Leszka Czarnego, Listopadowej, Zielonej Gęsi,
 •  remont ulic: Laskonogiego, Faraona, Tomcia Palucha, Wiosny Ludów (na odcinku Osieńskiego – Dzieci Warszawy), Achera (na odcinku Wiosny Ludów – Kościuszki), pętli autobusowej przy ul. Regulskiej,
 • siłownie plenerowe w Pasażu Zagłoby, Parku Achera, na stadionie przy ul. Sosnkowskiego,
 • wybudowane zostało pięć stacji Veturillo, które umożliwiają korzystanie z rowerów miejskich,
 • budowę bieżni na stadionie przy ul. Sosnkowskiego,
 • wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy sale lekcyjne dla potrzeb Zespołu Szkół nr 4 w budynku przy ul. Dzieci Warszawy 42,
 • wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy sale lekcyjne dla potrzeb oddziałów zamiejscowych Szkoły Podstawowej nr 4 w budynku przy ul. Konińskiej 2,
 • w związku z koniecznością wydania działki właścicielom, na której dotychczas funkcjonował plac zabaw przy ul. Dzieci Warszawy, wybudowaliśmy go w nowym miejscu,
 • wybudowaliśmy w nowym miejscu przejście przez teren szkoły,  umożliwiające dojście od ul. Dzieci Warszawy do Alei 4 czerwca 1989 roku i  kościoła parafialnego Świętej Rodziny,
 • modernizujemy budynek Urzędu Dzielnicy, dzięki tym pracom uzyskamy znaczne oszczędności na ogrzaniu pomieszczeń, a wybudowana winda i przebudowa parteru spowoduje, że Urząd będzie bardziej funkcjonalny i przyjazny dla interesantów.

 PRZEDE WSZYSTKIM MIESZKAŃCY URSUSA

Dodaj komentarz