Program na lata 2010-2014

Program Stowarzyszenia Obywatelskiego na lata 2010 – 2014

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Obywatelskie w trosce o wspólne dobro jakim jest nasz Ursus przez 18 lat realizowało w roztropny sposób życzenia, postulaty i marzenia mieszkańców. Prawie wszystkie obietnice, które złożyliśmy mieszkańcom, zrealizowaliśmy w okresie mijającej kadencji. Było to możliwe między innymi dlatego, że istniała ciągłość władzy samorządowej w Ursusie. Od roku 1993 do dnia dzisiejszego decydujący wpływ na program i jego realizację mieli i mają radni Stowarzyszenia Obywatelskiego, ponieważ mieli i mają przewagę głosów w Radzie Dzielnicy.

Przedstawiamy rozwojowy program, który przyczyni się do dalszej poprawy życia mieszkańców Dzielnicy Ursus. Program ten jest również programem mieszkańców Ursusa, ponieważ tworzymy go wsłuchując się w Państwa potrzeby, życzenia i wnioski.

Każdy uzasadniony wniosek, który Państwo zgłaszają zostanie rozpatrzony, a jeżeli będzie mieścił się w kompetencjach Rady i Zarządu Dzielnicy zostanie przyjęty do realizacji.

Obiecujemy wykonać w w/w latach:

1. W zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych i znacznej poprawy płynności przejazdów wykonamy bądź doprowadzimy do wykonania następujących zadań:

– przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu na odcinku ul. Ryżowa do Alej Jerozolimskich.

– budowa ul. Skoroszewskiej na odcinku od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu – dotyczy brakujących odcinków.

– połączenie ul. Starodeby z ul. Tomcia Palucha wraz z wykupem gruntu.

– budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa-Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orląt Lwowskich i ul. Piastowskiej.

– przebudowa ul. Żywieckiej wraz z wykupem gruntu.

– przebudowa ul. Zaczarowanej Dorożki.

– budowa ul. Prystora od ul. Ryżowej do ul. Rawskiej.

– modernizacja i przebudowa ul. Szamoty, ul. Posag 7 Panien, ul. Gierdziejewskiego w zakresie ich poszerzenia celem utworzenia dwóch pasów ruchu w obu kierunkach.

– modernizacja i przebudowa kolejnych ulic, między innymi: ul. Piastowskiej, Krawczyka, Markerta, Włoczewskich, Probusa, Wiosny Ludów (brakującego odcinka), Kadłubka, Leszczyńskiego i innych.

– modernizacja oświetlenia ulicznego.

– wybudowanie ul. Nowolazurowej – będzie budował Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy – otwarcie ofert nastąpi 1 grudnia bieżącego roku.

– wybudowanie wiaduktu nad torami na przedłużeniu ul. Gierdziejewskiego i połączenie tej ulicy z ul. Połczyńską – przetarg w trakcie rozstrzygnięcia przez GDDKiA, termin zakończenia to 12 miesięcy od podpisania umowy.

– wykonanie wiaduktu nad torami kolejowymi Warszawa – Katowice na wysokości ul. Orląt Lwowskich – zakończenie w 2012 roku, buduje dla Ursusa GDDKiA.

– budowa węzła Salomea i Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła Konotopa do węzła Puławska – planowane zakończenie w 2012 roku, buduje GDDKiA.

– budowa stacji kolejowej „Niedźwiadek” z parkingiem typu „Parkuj i jedź” – będzie budować ZTM i PKP.

– wybudujemy 1000 dodatkowych miejsc parkingowych na terenie dzielnicy.

2. W zakresie dalszej poprawy warunków mieszkaniowych:

– wybudujemy kolejny budynek komunalny przy ul. Orląt Lwowskich (78 mieszkań i przedszkole w parterze).

– wybudujemy budynek na 18 mieszkań, również na działce przy ul. Orląt Lwowskich.

3. W zakresie oświaty i wychowania przedszkolnego:

– dokończymy rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4 o osiem sal lekcyjnych i salę rekreacyjną.

– dokończymy rozbudowę Przedszkola nr 219 o cztery oddziały i zaplecze kuchenne.

– wybudujemy przedszkole w Parku Achera.

4. W zakresie pomocy społecznej:

– wybudujemy żłobek przy ul. Czerwona Droga z basenem dla maluszków i biblioteką dla mieszkańców Gołąbek.

– będziemy kontynuować opiekę rodzinną i osób samotnych, które znajdują się w ciężkiej sytuacji życiowej.

5. W zakresie program ochrony środowiska i poprawy terenów zielonych:

– budowa i modernizacja kolejnych odcinków kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1, przebudowa rowu U-1 i budowa zbiornika retencyjnego na rzece Raszynka.

– dalsza modernizacja Parku Czechowickiego.

– regeneracja terenów poprzemysłowych wzdłuż ul. Gierdziejewskiego.

6. W zakresie kultury:

– pozyskanie i modernizacja budynku Ośrodka Kultury „Arsus” przy ul. Traktorzystów.

– rozszerzenie programu zajęć kulturalno – społeczno – opiekuńczych w „Acherówce” celem optymalnego wykorzystania powierzchni tego obiektu.

– zwiększenie bezpłatnego dostępu do imprez kultury dla mieszkańców z wykorzystaniem obiektów kultury w Parku Czechowickim i parku przy ul. Wojciechowskiego.

7. W zakresie sportu i rekreacji:

– zmodernizujemy boiska w Szkole Podstawowej nr 11.

– zmodernizujemy kolejne miejsca na stadionie przy ul. Sosnkowskiego 3.

– będziemy wspierać finansowo i rzeczowo działalność klubów sportowych.

– zostaną wybudowane nowe odcinki ścieżek rowerowych.

8. W zakresie porządku i czystości:

– doprowadzimy do wybudowania nowych i zmodernizowania istniejących altanek śmietnikowych.

– będziemy porządkować kolejne miejsca wymagające poprawy a także będziemy przeznaczać większe środki finansowe na utrzymanie porządku i czystości na terenie Ursusa.

9. W zakresie gospodarki przestrzennej:

– doprowadzimy do uchwalenia opracowanych a nie uchwalonych w mijającej kadencji projektów przestrzennego zagospodarowania dla obszarów po byłym ZPC „URSUS” i terenu przy ul. Ryżowej – Kleszczowej – Al. Jerozolimskich – Dzieci Warszawy.

Dodaj komentarz