Składanie projektów do 15 stycznia – budżet partycypacyjny 2017

bpJuż po raz drugi mam przyjemność pracować w dzielnicowym Zespole ds. Budżetu Partycypacyjnego jako przedstawiciel radnych Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie. Do głównych zadań Zespołu, w skład którego weszło 12 członków, należy przede wszystkim monitorowanie oraz wspieranie przebiegu budżetu. Praca w Zespole ma charakter społeczny. Według mnie ważną rolę spełnia informowanie mieszkańców i podkreślanie, że budżet partycypacyjny daje nam możliwość włączenia się w proces zarządzania miastem poprzez współdecydowanie o wydatkach części pieniędzy. Pieniądze te pochodzą z budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny staje się zatem świetną okazją do przeznaczenia środków na te potrzeby lokalne, które zdaniem mieszkańców są najważniejsze. Zachęcam gorąco do szukania inspiracji w najbliższym otoczeniu i zgłaszania projektów, które już w 2017 roku mogą zostać zrealizowane.

W III edycji budżetu partycypacyjnego będzie do wydania 1 527 000,00 zł co stanowi 1,12% prognozowanego budżetu Dzielnicy Ursus m.st Warszawy. Najważniejsze zmiany jakie wprowadzono w edycji 2017 to:

  • najistotniejsza zmiana dla Ursusa wiąże się z wprowadzeniem podziału na dwa obszary terytorialne: Ursus Północny oraz Ursus Południowy. Umowną granicę wyznacza linia kolejowa. W każdym obszarze będzie do wydania taka sama kwota – 765 500,00 zł. Jednocześnie nie wprowadzono limitu wartości jednego projektu.
  • Projekt zgłoszony do budżetu partycypacyjnego może mieć trzech autorów, do tej pory autorem projektu mogła być tylko jedna osoba.
  • W spotkaniach z mieszkańcami muszą uczestniczyć autorzy zgłoszonych projektów lub osoby przez nich upoważnione.
  • Brak preselekcji – wszystkie projekty pozytywnie zweryfikowane trafią pod głosowanie.
  • Ważna zmiana dotyczy głosowania. Bez zmian pozostaje głosowanie internetowe. Zmiana dotyczy głosowania z użyciem kart. W III edycji karty do głosowania muszą być osobiście dostarczone do punktu do głosowania np. do urzędu dzielnicy, a dane głosującego zweryfikowane przez urzędnika (osoby, które ze względów zdrowotnych nie będą w stanie dotrzeć do punktu do głosowania, będą mogły oddać kartę pracownikowi urzędu w miejscu swojego zamieszkania).

Zgodnie z harmonogramem budżetu partycypacyjnego w drugiej połowie listopada rozpoczął się I etap – zgłaszanie projektów, który potrwa do 15 stycznia 2016 r.
Wzorem roku ubiegłego na bieżąco będziemy informować mieszkańców o przebiegu III edycji budżetu partycypacyjnego i zgłoszonych projektach. Przypominamy, że projekty do sfinansowania w ramach budżetu partycypacyjnego mogą dotyczyć wszystkich dziedzin życia: infrastruktury, edukacji, ekologii, kultury, zdrowia czy sportu.

Anna Lewandowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.