Słabiej, a jednak lepiej…

Na czerwcowej Komisji Oświaty jednym z omawianych tematów były wyniki sprawdzianu szóstoklasisty.
Jeżeli przyjrzymy się dokładnie wynikom sprawdzianu po szkole podstawowej okazuje się, że informacje, które pojawiły się w mediach po ich opublikowaniu nie są obiektywne. Aby móc analizować wyniki należy odnieść się do skali staninowej. Pokazuje ona, że tegoroczny wynik dla kraju mimo, iż prawie o 2,5 punktu niższy od ubiegłorocznego w skali staniowej jest wyższy. Dla przykładu można podać wyniki dla kraju z trzech ostatnich lat:
Natomiast dla Dzielnicy Ursus wyniki szkół podstawowych na przestrzeni ostatnich czterech lat przedstawiają się następująco:

Przykład ten pokazuje, że pomimo tego, iż w szkoły podstawowe z Ursusa plasują Dzielnicę na dalszych miejscach w powiecie, to utrzymują stały, bardzo dobry wynik. Dla przypomnienia wynik w staninie 8 to wynik bardzo wysoki. Tegoroczny sprawdzian szóstoklasisty w staninie 9 (najwyższej) napisały 4 dzielnice, wynik w staninie 8 – 12 dzielnic, dwie dzielnice napisały poniżej staniny 8.
Jeśli chodzi o wyniki poszczególnych publicznych szkół podstawowych w Ursusie to przedstawiają się one następująco:
* Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
– skala staninowa – 8, wynik średni – 27,1
* Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Broniewskiego
– skala staninowa – 7, wynik średni – 24,9
* Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej
– skala staninowa – 7, wynik średni – 25,9
* Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy
– skala stanionowa – 8, wynik średni – 26,1

Warto dodać, że dwie szkoły utrzymały swój wynik z poprzedniego roku, jedna uzyskała wynik wyższy, jedna wynik niższy. Istotnym czynnikiem na ostateczny wynik tego rodzaju sprawdzianów może mieć również rocznik uczniów w danej szkole, rocznik o niższym potencjale – wspominają o tym dyrektorzy szkół spodziewając się niższych wyników w porównaniu z rokiem wcześniejszym już na kilka miesięcy przed sprawdzianem.

Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej można zapoznać się z wynikami szkół podstawowych w poszczególnych Dzielnicach Warszawy. W zestawieniu tym zostały zawarte wyniki szkół publicznych i szkół niepublicznych. Gdy w analizie uwzględni się tylko placówki publiczne szkoły podstawowe Ursusa wypadają jeszcze lepiej.

Analizę przygotowano w oparciu o informacje znajdujące się na stronie www.oke.waw.pl

Anna Lewandowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Edukacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.