Nowe zadania inwestycyjne – czyli XVI sesja w pigułce.

inwestycjeW zaplanowanym porządku obrad XVI sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy znalazły się m.in. projekty uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok. Na uwagę zasługują szczególnie te, które wprowadzają nowe zadania inwestycyjne – planowane i oczekiwane.

1.

a) „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”
Na rok budżetowy 2016 zaplanowano kwotę 500 000 zł. Łączna wysokość niezbędna do realizacji tego zadania inwestycyjnego wynosi 12 150 000 zł. W kolejnych latach wydatki planowane są następująco: rok 2017 – 7 500 000 zł, rok 2018 – 4 150 000 zł.
Z uwagi na niewystarczające zasoby lokalowe w dzielnicy – wiele istniejących już lokali jest wyeksploatowanych – budowa nowych pozwoli na zamianę. Środki na budowę budynku komunalnego zostaną przekazane z Biura Polityki Lokalowej i Rewitalizacji. Podjęta uchwała ma na celu zabezpieczenie środków na to zadanie.

b) „Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby”.
Na rok budżetowy 2016 zaplanowano kwotę 500 000 zł. Łączna wysokość niezbędna do realizacji tego zadania inwestycyjnego wynosi 10 150 000 zł. W kolejnych latach wydatki planowane są następująco: rok 2017 – 7 500 000 zł, rok 2018 – 2 500 000 zł. Środki na budowę budynku komunalnego zostaną przekazane z Biura Polityki Lokalowej i Rewitalizacji. Podjęta uchwała ma na celu zabezpieczenie środków na to zadanie.

2. „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalnego przy Placu Czerwca 1976 r.”
Na rok budżetowy 2016 na to zadanie zaplanowano 1 000 000 zł. Łączna wysokość niezbędna do zrealizowania zadania inwestycyjnego wynosi 40 000 000 zł. W kolejnych latach wydatki na inwestycję planowane są następująco: rok 2017 – 19 000 000 zł, rok 2018 – 20 000 000 zł.
Działający na terenie dzielnicy Ośrodek Kultury „ARSUS” mieści się w budynku, który jest dzierżawiony.  Z tego powodu kompleksowy remont całego obiektu nie jest możliwy. Zgodnie z opisem stanu technicznego oszacowano, że remonty pochłonęłyby ponad 25 000 000 zł . Umowa dzierżawy podpisana jest do roku 2022. W związku z tym zachodzi konieczność wprowadzenia zadania inwestycyjnego do budżetu m.st. Warszawy i zabezpieczenia środków finansowych na ten cel z rezerw. Wprowadzona kwota pozwoli na przygotowanie koncepcji budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w dzielnicy Ursus.

3. „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD-64 nad linią kolejową Warszawa-Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW”
Zaplanowana na rok budżetowy 2016 kwota to 2 000 000 zł. Łączna wysokość zadania inwestycyjnego wynosi 10 000 000 zł (rok 2017 – 5 000 000 zł, rok 2018 – 3 000 000 zł). Wiadukt został wybudowany przez GDDKiA. Brak środków uniemożliwił wybudowanie dróg dojazdowych. Budowa obejmie odcinek drogi od ul. Orląt Lwowskich do ul. Regulskiej i znacząco poprawi komunikację pomiędzy północną i południową częścią dzielnicy Ursus.

4. „Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego”
Obecnie na terenie dzielnicy na miejsce w żłobku oczekuje ok. 400 dzieci, zatem budowa żłobka to konieczność. Na rok budżetowy 2016 zaplanowano  1 000 000 zł, a wysokość realizacji całego zadania inwestycyjnego to 6 000 000 zł. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych wyraziło zgodę na nową lokalizację żłobka tj. przy ul. Henryka Brodatego. W żłobku nie jest planowana grupa niemowlęca, a miejsce znajdzie 150 dzieci.
W kolejnych latach wydatki na inwestycję planowane są następująco: rok 2017 – 2 000 000 zł, rok 2018 – 3 000 000 zł.

Anna Lewandowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.