Uchwały Zarządu

Uchwały podjęte przez Zarząd Stowarzyszenie Obywatelskiego w Ursusie:

ROK 2021
Kadencja 2021 – 2026

Kadencja 2019 – 2021

 • w sprawie: opracowania rozwiązań, które zapewnią dobre skomunikowanie dzielnicy Ursus z planowaną stacją metra przy ul. Połczyńskiej.

 • w sprawie: nadania nazwy ulicy Karola Taylora w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; ulica oznaczona w MPZP dla rejonu Orłów Piastowskich – część I jako 8KD-L.

ROK 2019

 • Uchwała popierająca działania radnych i mieszkańców Dzielnicy Ursus w sprawie: przebudowy skrzyżowania ulic Gierdziejewskiego i Posag 7 Panien. 
 • W sprawie: nadania im. por. hm. Jana Cierlińskiego (ps. „Wicher”) rondu położonemu na skrzyżowaniu ulic: Jagiełły, Balickiej i Lalki.
 • W sprawie: nadania im. dr. Henryka Linowskiego EKO-parkowi przy ul. Gierdziejewskiego.

 • W sprawie doprowadzenia do udostępnienia kolekcji eksponatów po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego Ursus szerokiemu gronu mieszkańców i turystów w formie muzeum. [link]
  Zarząd SOwU niniejsza uchwałę podjął 4 kwietnia 2019 r.

ROK 2018

 • W wyznaczenia miejsca upamiętniającego  Dr. Henryka Linowskiego [link]
  Zarząd SOwU niniejszą uchwałę podjął 7 czerwca 2018 r. tj. w pierwszą rocznicę śmierci naszego lidera i założyciela Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie ŚP. Henryka Linowskiego.

ROK 2016

 • W sprawie zaprojektowania i wybudowania targowiska na działce przy ul. Traktorzystów pod wiaduktem Alei 4 Czerwca 1989 r. [link]

 • W sprawie zabezpieczenia miejsca pod działalność Domu Kultury „Miś” na czas budowy budynku komunalnego przy ul. Zagłoby 17 [link]

 • W sprawie zabezpieczenia miejsca pod budowę nowego kościoła na terenach po byłym Zakładzie Produkcji Ciągników Ursus – zgodnie z miejscowym planem przestrzennego zagospodarowania [link]

 • W sprawie poprawy parkowania przed budynkiem Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy [link]

 • W sprawie zorganizowania w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wydarzenia w ramach obchodzonego Roku Henryka Sienkiewicza „Ursus czyta Sienkiewicza” [link]

 • W sprawie przeprowadzenia podczas Festiwalu Oświatowego organizowanego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy konkursu plastycznego dla uczniów ursuskich szkół w ramach obchodzonego Roku Henryka Sienkiewicza [link]

 • W sprawie kontynuacji działań Zarządu i Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy mających na celu utworzenie miejsc pochówku na działkach położonych w Dzielnicy Ursus i Dzielnicy Włochy [link]
 • Monitorowania przez Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy inwestycji związanych z budową ścieżek rowerowych w dzielnicy Ursus [link]
 • Zmiany adresu oraz siedziby Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie [link]
 • Zmiany adresu siedziby redakcji oraz siedziby wydawcy Gazety „Ursus” Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie [link]