Uchwały Zarządu

Uchwały podjęte przez Zarząd Stowarzyszenie Obywatelskiego w Ursusie:

ROK 2016:

  • W sprawie zaprojektowania i wybudowania targowiska na działce przy ul. Traktorzystów pod wiaduktem Alei 4 Czerwca 1989 r. [link]

  • W sprawie zabezpieczenia miejsca pod działalność Domu Kultury „Miś” na czas budowy budynku komunalnego przy ul. Zagłoby 17 [link]

  • W sprawie zabezpieczenia miejsca pod budowę nowego kościoła na terenach po byłym Zakładzie Produkcji Ciągników Ursus – zgodnie z miejscowym planem przestrzennego zagospodarowania [link]

  • W sprawie poprawy parkowania przed budynkiem Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy [link]

  • W sprawie zorganizowania w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wydarzenia w ramach obchodzonego Roku Henryka Sienkiewicza „Ursus czyta Sienkiewicza” [link]

  • W sprawie przeprowadzenia podczas Festiwalu Oświatowego organizowanego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy konkursu plastycznego dla uczniów ursuskich szkół w ramach obchodzonego Roku Henryka Sienkiewicza [link]

  • W sprawie kontynuacji działań Zarządu i Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy mających na celu utworzenie miejsc pochówku na działkach położonych w Dzielnicy Ursus i Dzielnicy Włochy [link]
  • Monitorowania przez Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy inwestycji związanych z budową ścieżek rowerowych w dzielnicy Ursus [link]
  • Zmiany adresu oraz siedziby Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie [link]
  • Zmiany adresu siedziby redakcji oraz siedziby wydawcy Gazety „Ursus” Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie [link]