W pigułce: IV sesja Dzielnicy Ursus

sesja5 lutego odbyła się IV sesja. Zdominowały ją uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu.

1. Zmniejszono środki finansowe na rozbudowę budynku przy ul. Konińskiej na potrzeby szkoły podstawowej o kwotę 2 850 000 zł. Załączony do umowy harmonogram prac pozwolił oszacować koszt robót w 2015 r. (5 781 122,38 zł). Pozostałe środki mogłyby nie zostać wykorzystane w roku budżetowym dlatego kwota 2 850 000 zł została przesunięta na rok 2016.

2. Kolejne zmniejszenie środków finansowych dotyczy zadania budowy przedszkola w Parku Achera przy ul. W. Sławka. Tym razem na rok 2016 przesunięto kwotę 2 316 000 zł. Wynika to z faktu iż w tej chwili Urząd Dzielnicy Ursus nie dysponuje kwotą, która pokryłaby koszty realizacji zadania w 100% (7 125 000 zł), a jest to warunkiem ogłoszenia przetargu w formule „projektuj i buduj”.

3. W zadaniu budowa ul. Żywieckiej również zmniejszono środki finansowe o kwotę 1 000 000 zł. Wynika to z informacji przekazanej przez MPWiK, które na drugą połowę roku 2016 planuje rozpocząć budowę kanału sanitarnego wraz z przepompownią. Po wykonaniu prac przez MPWiK będzie można przystąpić do budowy ulicy – rok 2017.

4. Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki – zmniejszono zaplanowane na 2015 r. środki finansowe o kwotę 933 457 zł. Po uzyskaniu decyzji ZRID zostanie przeprowadzona procedura wykupu gruntu (638 m2) oraz procedura przetargowa – wyłonienie wykonawców robót. Modernizacja oprócz robót drogowych obejmuje budowę kolektora deszczowego wraz z przepompownią i zbiornikiem zbierającym wody opadowe z całego osiedla Gołąbki. Większa część robót realizowana będzie w 2016 r.

5. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową – zwiększono zaplanowane środki finansowe o kwotę 300 000 zł. Zwiększenie wynika m.in. z konieczności wykonania pętli autobusowej. Pętla w nowym miejscu jest realizowana dla potrzeb i dobra mieszkańców w celu ograniczenia uciążliwości (hałas, spaliny), a także utrudnień w ruchu powodowanym przez ruch autobusowy.

6. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne budowa ujęcia wód podziemnych (studnia głębinowa) w celu zaopatrzenia w wodę budynku Urzędu Dzielnicy Ursus.

Anna Lewandowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.