Wstępny projekt budżetu

z podziałemKomisję Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w dniu 8 października zdominowała dyskusja na temat załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Ursus.
Została przedstawiona prezentacja porównująca m.in. wysokość budżetu ogółem w latach 2012 – 2016.

Zgodnie z informacjami budżet na mijający rok 2013 był najniższy (125 469 363,00 zł). W kolejnych latach możemy zaobserwować nieznaczny wzrost. I tak wysokość budżetu na rok 2014 zgodnie z przedstawionym projektem wynosi 129 409 180,00 zł, a w kolejnych latach odpowiednio 128 181 249,00 zł (2015) oraz 129 809 226,00 zł (2016). Pomimo tego niewielkiego wzrostu niedobory w poszczególnych jednostkach pozostały na podobnym do 2013 roku poziomie. Ta sytuacja finansowa wymaga od wszystkich jednostek współpracy. Nieco zmniejszył się, w porównaniu do lat poprzednich niedobór w edukacji i dotyczy on głównie dotacji dla jednostek niepublicznych.
Zaprezentowano również budżet w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Porównując wydatki bieżące w tegorocznym budżecie (113 815 007,00 zł) do roku 2016 (120 460 738,00 zł) zauważalny jest wzrost o prawie 7%.
Ze względu na przedstawiony niedobór w budżecie podjęto decyzję o przygotowaniu uzasadnienia, które podkreślałoby fakt, że przy takim projekcie i niedoborach nie będzie możliwa skuteczna realizacja zadań w Wydziałach i jednostkach organizacyjnych Dzielnicy Ursus. Wspomniane niedobory dla poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:
                                                      niedobór 2014                                        projekt 2014
OPS                                                    813 781,00 zł                                   6 683 772,00 zł
placówki oświatowe                    1 780 000,00 zł                                  71 483 419,00 zł
ZGN                                        1 070 000,00 zł                                         5 665 503,00 zł
instytucje kultury                           972 270,00 zł                                    4 936 332,00 zł
OSiR                                                190 000,00 zł                                    2 076 236,00 zł
Urząd                                            3 171 619,00 zł                                   26 770 167,00 zł

Należy pamiętać, że poszczególne jednostki na bieżąco zgłaszają swoje niedobory.

Szczegóły wstępnego projektu uchwały budżetowej ilustrują znajdujące się poniżej wykresy.

ogółem

projekt oraz niedobór wydatki bieżące i inwestycyjne z podziałem
Anna Lewandowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.