Wstępny projekt uchwały budżetowej na 2015 r.

projekt oraz niedobór

Najważniejszym punktem porządku obrad XLI sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, która odbyła się 16 października było omówienie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2015 r. Rada Dzielnicy większością głosów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt.

W uzasadnieniu zwrócono jednak uwagę na przyznanie zbyt małego limitu, który nie pozwoli na skuteczną realizację zadań w poszczególnych Zespołach, Wydziałach oraz jednostkach organizacyjnych.
Projekt budżetu na 2015 r. wykazuje niedobory we wszystkich sferach działalności Dzielnicy na ponad 9 mln zł:

  • Placówki oświatowe: niedobór środków wynosi 2 300 000 zł,
  • Pomoc społeczna: niedobór – 253 000 zł,
  • Gospodarka komunalna: niedobór – 500 000 zł,
  • Rekreacja, sport i turystyka:  niedobór – 405 000 zł
  • Instytucje kultury: niedobór – 355 000 zł,
  • Zespoły i Wydziały Urzędu Dzielnicy Ursus: niedobór – 5 559 600 zł.

Na wydatki inwestycyjne w budżecie na 2015 r. zaplanowano ponad 29 mln. Zdecydowana większość zostanie wykorzystana na cele oświatowe.
1. 15 mln przeznaczone jest na wykup gruntu przy ul. Ryżowej – to wynik uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i konieczność wykupu nieruchomości od dotychczasowych właścicieli. Grunty przeznaczone są na usługi oświaty i drogi.
2. Ponad 6 mln przeznaczone zostanie na budowę kolektora deszczowego prowadzonego do rowu U-1 oraz przebudowę kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej.
3. Kolejne 6 mln zostanie wykorzystane na realizację I i II etapu rozbudowy filii Szkoły Podstawowej nr 4, mieszczącej się przy ul. Konińskiej 2 [ponad 3 mln 800 tyś. zł]. 2 412 000 zł z kwoty 6 mln przewidziane jest na budowę przedszkola w Parku Achera – w nowym przedszkolu znajdzie się miejsce dla dzieci w 6. oddziałach.
4. 210 tyś. przeznaczone jest na cyfryzację kina w Ośrodku Kultury „Arsus”.

Anna Lewandowska

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.