Wybory 2014

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczyło termin wyborów na 16 listopada 2014 r. (niedziela).

27 sierpnia 2014 r. Zarząd Stowarzyszenie Obywatelskiego w Ursusie podjął Uchwałę w sprawie utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie.

Zapraszamy do zapoznania się z listami kandydatów na radnych w poszczególnych okręgach, strona www.kwsoursus.pl

Przydatne informacje:
1. Wzory wniosków [link]
2. Dzielnicowa Komisja Wyborcza – komunikat [link]

Dodaj komentarz