Zarząd

KADENCJA 2021-2026
Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie, które odbyło się 14 czerwca 2021 r., w wyniku głosowania zostali wybrani członkowie nowego Zarządu SOwU. W skład pięcioosobowego Zarządu weszli:
Tomasz Dąbrowski
Paweł Dilis
Kinga Frankiewicz
Anna Lewandowska
Paweł Wyrzykiewicz

Do pracy w Komisji rewizyjnej zgłosili się i otrzymali poparcie następujący członkowie:
Piotr Adamus – przewodniczący
Paweł Żeromki – wiceprewodniczący
Agnieszka Kołaczek – członek

28 czerwca 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie członków nowego Zarządu w celu ukonstytuowania. 

ZARZĄD Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie
Paweł Dilis – prezes
Anna Lewandowska – wiceprezes
Paweł Wyrzykiewicz – sekretarz
Kinga Frankiewicz – skarbnik
Tomasz Dąbrowski – członek

Serdecznie dziękujemy Pani Teresie Boguckiej-Szczęsnowicz członkowi Zarządu za pracę i wkład w działalność Stowarzyszenia. 

Gorąco dziękujemy wszystkim członkom za przybycie, za obdarzenie zaufaniem dotychczasowych członków Zarządu. Dziękujemy za wspaniałą współpracę w minionej kadencji. Wierzymy, że przed nami kolejne miesiące wspólnej, wytężonej pracy dla dobra naszej Dzielnicy, dla dobra Mieszkańców.KADENCJA 2019-2020

Podczas spotkania Zarządu SOwU, które odbyło się 22 lutego 2021 r. podjęto uchwałę w sprawie przedłużenia kadencji obecnego Zarządu SOwU (ze względu na trwającą pandemię), jednak nie dłużej niż do końca września 2021 r.

***

9 stycznia 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenie Obywatelskiego w Ursusie. Przedstawione zostały sprawozdania Zarządu za okres od 28.09.2016 r. do 09.01.2019 r. oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania zostały przyjęte i udzielono absolutorium członkom Zarządu. Odbyły się wybory do Zarządu na kadencję 2019-2020. W wyniku głosowania zostali wybrani następujący członkowie Zarządu.

ZARZĄD Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie
Paweł Dilis – prezes
Anna Lewandowska – wiceprezes
Paweł Wyrzykiewicz – sekretarz
Kinga Frankiewicz – skarbnik
Teresa Szczęsnowicz – członek

Komisja Rewizyjna
Piotr Adamus – przewodniczący
Paweł Kocięcki – wiceprzewodniczący
Paweł Żeromski – członek

Serdecznie dziękujemy Panu Bogusławowi Łopuszyńskiemu członkowi Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za pracę i wkład w działalność Stowarzyszenia. 

Gorąco dziękujemy wszystkim członkom za przybycie, za obdarzenie zaufaniem i wsparciem, a przede wszystkim wspaniałą współpracę w minionej kadencji. Wierzymy, że przed nami kolejne miesiące wspólnej, wytężonej pracy dla dobra naszej Dzielnicy, dla dobra Mieszkańców.


KADENCJA 2016-2018

7 lutego, po rezygnacji z pracy w Zarządzie SOwU Pani Adriany Porowskiej, zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie Zarząd przyjął jednogłośnie Uchwałę o przyjęciu Pani Teresy Boguckiej–Szczęsnowicz do Zarządu Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie.

ZARZĄD Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie (od 7 lutego 2018 r.)
Paweł Dilis – prezes
Anna Lewandowska – wiceprezes, skarbnik
Paweł Wyrzykiewicz – sekretarz
Bogusław Łopuszyński – członek
Teresa Bogucka-Szczęsnowicz – członek

Skład Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian

Komisja Rewizyjna
Piotr Adamus – przewodniczący
Wojciech Skorupski – wiceprzewodniczący
Paweł Kocięcki – członek


W dniu 28 września 2016 r., odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenie Obywatelskiego w Ursusie. W zebraniu uczestniczyło 82 członków SOwU. Przedstawione zostały sprawozdania Zarządu za okres od 24.06.2014 r. do 30.09.2015 r. oraz od 30.09.2015 r. do 28.09.2016 r. oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania zostały przyjęte i udzielono absolutorium członkom Zarządu.
Odbyły się wybory do Zarządu na kadencję 2016-2018. W wyniku głosowania zostali wybrani nowi członkowie Zarządu.

ZARZĄD Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie
Paweł Dilis – prezes
Anna Lewandowska – wiceprezes, skarbnik
Paweł Wyrzykiewicz – sekretarz
Bogusław Łopuszyński – członek
Adriana Porowska – członek

Komisja Rewizyjna
Piotr Adamus – przewodniczący
Wojciech Skorupski – wiceprzewodniczący
Paweł Kocięcki – członek

zso1m

Na zdjęciu: (od lewej) dr Henryk Linowski – Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus, Adriana Porowska – członek Zarządu SOwU, Wiesław Krzemień – zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus, Paweł Dilis – prezes SOwU, Kazimierz Sternik – zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus, Anna Lewandowska – wiceprezes i skarbnik SOwU, Bogusław Łopuszyński – członek Zarządu SOwU.

Serdecznie dziękujemy poprzednim członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za pracę i wkład w działalność Stowarzyszenia. Dziękujemy wszystkim przybyłym na zebranie i zapraszamy do dalszej współpracy.so28mzs11m

Jednocześnie dziękujemy wszystkim za wpłaty składek członkowskich.
Dla tych z Państwa, którzy chcą uregulować należności podajemy numer konta:

PKO BP Oddział 5 w Warszawie
19 1020 1055 0000 9302 0098 8295
Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie
ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa.
Tytułem „Składka członkowska za …………. rok”


KADENCJA 2015-2016

W dniu 30 września 2015 roku, na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie zostali wybrani nowi członkowie Zarządu.

Zarząd:
Grzegorz Bartosiński – prezes
Bogusław Łopuszyński  – wiceprezes
Anna Lewandowska – skarbnik
Paweł Wyrzykiewicz – sekretarz
Adriana Porowska – członek zarząduzarzad

Na zdjęciu: (od lewej) Barbara Wikalińska – protokolant, Paweł Wyrzykiewicz – sekretarz, Paweł Dilis – przewodniczący zebrania, p.o. Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus, Wiesław Krzemień – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus, Kazimierz Sternik – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus, Adriana Porowska – członek Zarządu SO, Anna Lewandowska – skarbnik SO, Grzegorz Bartosiński – prezes SO, Bogusław Łopuszyński – wiceprezes SO.
[fot. Anna Zagrodzka, 30.09.2015 r.]

Komisja Rewizyjna:
Tomasz Dąbrowski – przewodniczący
Paweł Dilis – wiceprzewodniczący
Mariusz Dymek – członek komisji
Adrian Matusik – członek komisji
Paweł Smoliński – członek komisji

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po rozpoznaniu w dniu 30.10.2015 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku: Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dla podmiotu: Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie, Warszawa o numerze KRS: 0000031321 postanawia:

Wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym: Zarząd Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie, dane osób wchodzących w skład organu:

Bartosiński Grzegorz – Prezes
Łopuszyński Bogusław – Wiceprezes
Lewandowska Anna – Skarbnik Zarządu S.O. w Ursusie
Wyrzykiewicz Paweł – Sekretarz Zarządu S.O. w Ursusie
Porowska Adriana – Członek Zarządu

KADENCJA 2014-2015

4 czerwca 2014 roku, na spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym wybrani zostali nowi członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Zarząd:
Henryk Grzegrzółka – prezes
Bogusław Łopuszyński  – wiceprezes
Anna Lewandowska – skarbnik
Paweł Wyrzykiewicz – sekretarz
Anna Chruślińska – członek Zarządu

 Komisja Rewizyjna:
Tomasz Dąbrowski – przewodniczący
Paweł Dilis – wiceprzewodniczący 
Adrian Matusik – członek Komisji
Mariusz Dymek – członek Komisji
Paweł Smoliński – członek Komisji

Dodaj komentarz